Energija s potrjenim izvorom

»Brez COje naša zaveza k spodbujanju prihodnosti brez fosilnih goriv. Sprejeli smo jo, ker se zavedamo svoje odgovornosti do okolja in prihodnosti vseh nas. Naša električna energija bo odslej izključno iz brezogljičnih virov in podprta z uveljavljenimi potrdili o izvoru.

Če izberete GEN-I, izberete energetski prehod v prihodnost brez fosilnih goriv. Od 2021 naprej boste naši odjemalci deležni le še 100 % brezogljične energije. Ob tem vam omogočamo, da sami izberete vir, ki vam najbolj ustreza. Izbirate lahko med 100% sončno, 100% vodno in jedrsko energijo. K zeleni preobrazbi Slovenije lahko z našo pomočjo pripomore prav vsak.

 

Zakaj sončna, jedrska in vodna energija?

Za prihodnost po meri tako ljudi kot okolja smo izbrali energetske vire, ki oddajajo najmanj ali skoraj nič ogljikovega dioksida. Verjamemo namreč, da so obnovljivi viri in jedrska energija naravni zavezniki pri prehodu v brezogljično družbo.

Sonce je naša prva izbira, ker gre za neomejen, obnovljiv in trajnosten vir. Njegova energija je po našem mnenju energija prihodnosti tudi zato, ker se tehnologije za pridobivanje sončne energije razvijajo izjemno hitro. Enako velja za napredek v recikliranju sestavnih delov sončnih elektrarn. Že danes jih je mogoče reciklirati od 90- do 95-odstotkov.

Tudi vodna energija sodi med obnovljive vire in ne povzroča izpustov CO2. Slovenija ima skupaj s sosednjimi državami odlične pogoje za izrabo tega naravnega vira, iz katerega že danes proizvedemo okrog 30 % vse domače električne energije.

Jedrska energija med vsemi brezogljičnimi viri predstavlja najstabilnejši vir za proizvodnjo električne energije, s čimer zagotavlja zanesljivost dobave elektrike, neodvisno od zunanjih dejavnikov.

Za prehod na opisane vire smo se odločili, ker verjamemo v moč povezovanja vseh brezogljičnih virov in tehnologij z enim samim skupnim ciljem: doseči podnebno nevtralnost Slovenije v čim krajšem možnem času. S tem bomo ne le izpolnili zaveze mednarodne skupnosti in EU, ampak, kar je pomembno, ohranili življenjsko okolje za naše zanamce.

 

Od kod prihaja naša brezogljična energija?

Brezogljično energijo za dobavo odjemalcem nam zagotavlja več partnerjev. Med njimi je najpomembnejša Skupina GEN z Nuklearno elektrarno Krško in Hidroelektrarnami na spodnji Savi.

V Skupini GEN letno proizvedejo med 5.600 in 6.300 gigavatnih ur čiste, brezogljične in obnovljive energije, kar je več kot 40 odstotkov vse proizvodnje v Sloveniji. S tem sodijo med ključne deležnike, ki že prispevajo k uresničevanju energetsko-podnebnih ciljev, usmerjenih v razogljičenje slovenske energetike in družbe.

Partnerstvo s Skupino GEN je zagotovilo za zanesljiv domač vir energije po konkurenčnih cenah.

Že več kot deset let smo tudi vodilni kupec energije iz razpršenih obnovljivih virov, največ iz sončnih elektrarn in malih hidroelektrarn. Na področju odkupa energije iz manjših proizvodnih naprav imamo največji tržni delež obnovljivih virov energije v Sloveniji. 

Na spodnji sliki si lahko ogledate, kje  v Sloveniji kupujemo brezogljično električno energijo. 

Slika prikazuje razpršene male proizvajalce električne energije iz energije sonca (rumene pike) in energije vode (modre pike).

 

Kaj se zgodi, če odjemalci porabijo več električne energije, kot je je na voljo iz domačih elektrarn?

Ob želji po lokalnem sodelovanju je naša prva skrb zagotavljanje nemotenih dobav za rabo električne energije v vsakem trenutku. Zato smo za kupovanje zelene energije razvili tudi široko mrežo mednarodnih partnerjev. S svojo poslovno infrastrukturo v več kot 20 državah širom Evrope ter z učinkovito organizacijo poslovnih procesov v skladu z najvišjimi standardi tako brez težav zagotavljamo nemoteno dobavo elektrike iz brezogljičnih energetskih virov najvišje kakovosti čez celo leto.

V naši partnerski mreži lahko zasledite:

 

Potrjen izvor energije

Naša zagotovila, da dobavljamo izključno brezogljično električno energijo, potrjujejo dokazila o izvoru, ki so skladna tako z evropsko kot s slovensko zakonodajo. S Potrdili o izvoru, ki so v EU uveljavljen mehanizem v obliki elektronskega dokumenta, jamčimo, da je bila električna energija za naše uporabnike proizvedena iz določenega obnovljivega oz. brezogljičnega vira, npr. 100 % iz sončne energije. Kontrolo in nadzor nad verodostojnostjo, natančnostjo in pravilnostjo dokazovanja virov dobavljene energije izvaja v Sloveniji Agencija za energijo RS, na ravni EU pa poteka preko organizacije AIB Hub. GEN-I dokazuje izvor zelene električne energije skladno z EECS (European energy certificate system) in tudi s standardom CEN EN16325. 

Pridružite se nam na poti, ki smo jo opremili z nekaj dodatnimi smerokazi: