Akcija "Decembrska Poceni elektrika PLUS"

Pridružite se naši novi decembrski akciji in si zagotovite 12 mesecev zelo nizkih cen električne energije: 

Akcijska cena VT (€/kWh) MT (€/kWh) ET (€/kWh)
brez DDV 0,06099 0,03399 0,05499
z 22 % DDV 0,07441 0,04147 0,06709

Cene ne vključujejo trošarine na električno energijo, stroškov omrežnine, prispevka za energetsko učinkovitost, prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov (Prispevek za SPTE in OVE), prispevka za delovanje operaterja trga ter drugih dajatev, določenih s strani države.

 

Akciji »Decembrska Poceni elektrika PLUS«, ki traja do vključno 22. decembra 2019, se lahko pridružite obstoječi in novi odjemalci električne energije.

 

Še niste naša stranka?

Novi odjemalci se akciji pridružite tako, da izpolnete enostaven obrazec za zamenjavo dobavitelja, kjer izberete akcijo "Decembrska Poceni elektrika PLUS" in označite, da želite z nami elektronsko skleniti pogodbo.

Na vaš elektronski naslov boste prejeli sporočilo, kjer s klikom na gumb "Kliknite za sklenitev pogodbe z obveznostjo plačila" z nami elektronsko sklenete pogodbo. Lahko nas pa tudi pokličete na 080 1558 in bomo za vas vse uredili mi!

 

Obstoječi odjemalci 

Obstoječi odjemalci Poceni elektrike se lahko akciji pridružite tako, da izpolnete Izjavo obstoječega kupca, ki jo najdete na spodnji povezavi, in jo izpolnjeno pošljete na naš naslov.

 

 

Pohitite, prijavite se lahko samo do vključno 22. decembra 2019!

 

POGOJI ZA SODELOVANJE V AKCIJI

Pogoj za sodelovanje v akciji je prejemanje računov v PDF obliki ali kot e-račun, s čimer boste prispevali k varovanju okolja in si poenostavili mesečno plačevanje računov. Vsem, ki boste izrazili željo, da izpis računa prejmete v papirnati obliki, vam bomo na vsakokrat izdanem računu za merilno mesto, ki je predmet te akcije zaračunali strošek dodatne akcijske obdelave v višini 1 EUR (cena z 22% DDV), ki zajema stroške dodatne informacijsko podporne obdelave te storitve.

Podrobnejša vsebina in splošni pogoji za sodelovanje v akciji so objavljeni na spodnjih povezavah:

Ostale aktualne akcije