Arhiv splošnih pogojev

Splošni pogoji družbe GEN-I, trgovanje in prodaja električne energije, d.o.o. za dobavo električne energije gospodinjskim odjemalcem - veljavni do vključno 31. 7. 2016

Splošni pogoji družbe GEN-I, trgovanje in prodaja električne energije, d.o.o. za oskrbo gospodinjskih odjemalcev  z električno energijo  - veljavni do vključno 31. 5. 2014

 

Arhiv cenikov  

Akcijski cenik "Elektrika brez CO2 - Zima 2020"

Za nove gospodinjske odjemalce, ki so veljavno pristopili k akciji "Elektrika brez CO2 - Zima 2020", velja naslednji cenik:

Akcijske cene po tarifah VT (€/kWh) MT (€/kWh) ET (€/kWh) Mesečno nadomestilo (€/merilno mesto/mesec)* Znižano mesečno nadomestilo
ob koriščenju EKO popusta
(€/merilno mesto/mesec)*
brez DDV 0,05999 0,03499 0,05599 1,99 0,99
z 22% DDV 0,07319 0,04269 0,06831 2,43 1,21

Mesečno nadomestilo je namenjeno pokrivanju dela stroškov v zvezi z načini obračunavanja, vlaganji v razvoj in digitalizacijo poslovanja GEN-I. 

Prihranite z izbiro računa v elektronski obliki.

Če se za posamezno merilno mesto odločite za prejemanje računa v elektronski obliki (kot PDF račun v portal Moj GEN-I ali kot e-račun v spletno banko), vam bomo vsak mesec priznali EKO popust v višini 1,00 EUR brez DDV (1,22 EUR z DDV) in vam tako za polovico znižali strošek mesečnega nadomestila.

Izbira vira energije – 100% Jedrska energija brez doplačila

V okviru akcije vam bomo dobavljali izključno elektriko brez CO2 iz 100% jedrske energije, in sicer vseh 12 mesecev brez doplačila. Po izteku akcije pa boste lahko po želji namesto jedrske energije izbrali 100% sončno ali vodno, ki sta v okviru Rednega cenika na voljo za 1 eur dodatka na mesec.

Cena dodatka za izbiro vira energije  100 % Jedrska energija (€/merilno mesto/mesec)
brez DDV 0,00
z 22 % DDV 0,00


Veljavnost cen je 12 mesecev:

a.) kadar gre za nove kupce, ki izpolnjujejo vse pogoje za sodelovanje: od dne uspešne zamenjave dobavitelja pri distribucijskemu operaterju (DO) v korist prodajalca, oziroma na prvem izdanem računu za električno energijo, izdanem s strani prodajalca;

b.) kadar gre za obstoječe kupce, ki izpolnjujejo vse pogoje za sodelovanje: od prvega dne v mesecu, ki sledi mesecu v katerem obstoječi kupec izpolni vse pogoje za sodelovanje v akciji.

Po izteku 12 mesečnega obdobja bodo kupcem obračunane cene električne energije po vsakokratnem veljavnem rednem ceniku v skladu z veljavnimi določili Splošnih pogojev.

Vsebino in pogoje za sodelovanje v akciji "Elektrika brez CO2 - Zima 2020" si lahko preberete tukaj.

  

Akcijski cenik "Cenejša elektrika do začetka samooskrbe 2021"

Za nove gospodinjske odjemalce, ki so veljavno pristopili k akciji "Cenejša elektrika do začetka samooskrbe 2021", velja naslednji cenik:

Akcijske cene po tarifah VT (€/kWh) MT (€/kWh) ET (€/kWh)
brez DDV 0,04599 0,02499 0,04149
z 22 % DDV 0,05611 0,03049 0,05062

Izbira vira energije – 100% Jedrska energija

V okviru akcije vam bomo dobavljali izključno elektriko brez CO2 iz 100% jedrske energije, ki je od 1. 1. 2021 brez doplačila zagotovljena vsem našim odjemalcem. Po izteku akcije oz. začetku delovanja vaše sončne elektrarne pa vam svetujemo izbiro našega rednega cenika za samooskrbo, v okviru katerega brez doplačila dobavljamo elektriko iz 100% sončne energije. S tem bo prav vsa elektrika, ki jo boste porabljali za lastne potrebe, iz sonca.

Cena dodatka za izbiro vira energije  100 % Jedrska energija (€/merilno mesto/mesec)
brez DDV 0,00
z 22 % DDV 0,00

Veljavnost teh cen je od 1. 2. 2021 do dne uspešnega priklopa naprave za samooskrbo na merilno mesto, za katerega je kupec veljavno pristopil k tej akciji, ali najkasneje do dne 31. 10. 2021 v primeru, da priklop ni uspešno izveden:

a.) kadar gre za nove kupce, ki izpolnjujejo vse pogoje za sodelovanje: od dne uspešne zamenjave dobavitelja pri distribucijskemu operaterju (DO) v korist prodajalca, oziroma na prvem izdanem računu za električno energijo, izdanem s strani prodajalca;

b.) kadar gre za obstoječe kupce, ki izpolnjujejo vse pogoje za sodelovanje: od prvega dne v mesecu, ki sledi mesecu v katerem obstoječi kupec izpolni vse pogoje za sodelovanje v akciji.

Po izteku obdobja veljavnosti akcijskih cen bo prodajalec obračunal dobavljeno električno energijo po vsakokrat veljavnem rednem ceniku, skladno s Splošnimi pogoji, oziroma po ceni iz Rednega cenika električne energije za samooskrbo gospodinjskih odjemalcev, v kolikor bo kupec s prodajalcem sklenil Pogodbo o dobavi in samooskrbi gospodinjskega odjemalca z električno energijo.

Vsebino in pogoje za sodelovanje v akciji "Cenejša elektrika do začetka samooskrbe 2021" si lahko preberete tukaj.

 

Akcijski cenik "Pomladna akcija ostani doma"

Za nove gospodinjske odjemalce, ki so veljavno pristopili k akciji "Pomladna akcija ostani doma", velja naslednji cenik:

Akcijske cene po tarifah električne energije VT (€/kWh) MT (€/kWh) ET (€/kWh)
brez DDV 0,05517 0,03059 0,04925
z 22 % DDV 0,06731 0,03732 0,06009

 

Cena mesečnega nadomestila Mesečno nadomestilo (€/merilno mesto/mesec) Znižano mesečno nadomestilo ob koriščenju EKO popusta
(€/merilno mesto/mesec)
brez DDV 1,99 0,99
z 22 % DDV 2,43 1,21


Dobavitelj bo v okviru te akcije, za vsako merilno mesto, s katerim ste veljavno pristopili k tej akciji in izpolnili vse pogoje za sodelovanje, na izdanem računu mesečno zaračunal mesečno nadomestilo v višini 2,43 EUR (cena z 22% DDV), 
namenjeno pokrivanju dela stroškov v zvezi z načini obračunavanja, vlaganji v razvoj in digitalizacijo poslovanja prodajalca. Dobavitelj bo novim kupcem, ki so se v okviru te akcije odločili za prejemanje računov prodajalca v .pdf obliki (PDF račun) preko spletnega portala Moj GEN-I ali kot e-račun v spletno banko, priznal EKO popust v višini 1,22 EUR (cena z 22% DDV) na mesec, za vsako merilno mesto, s katerim je novi kupec veljavno pristopil k tej akciji in izpolnil vse pogoje za sodelovanje in pridobitev v akciji priznane ugodnosti, s čimer si novi kupec zmanjša strošek mesečnega nadomestila.

Veljavnost akcijskih cen iz zgornjega cenika je tri mesece, šteto od dne uspešne zamenjave dobavitelja pri distribucijskemu operaterju (DO) v korist prodajalca/uspešne potrditve spremembe (lastnika in/ali plačnika) na merilnem mestu, oziroma od prvega izdanega računa za električno energijo, izdanega s strani prodajalca. 

Po izteku 3 mesečnega obdobja, bodo kupcem obračunane cene električne energije po vsakokratnem veljavnem rednem ceniku v skladu z veljavnimi določili Splošnih pogojev.

Vsebino in pogoje za sodelovanje v akciji "Pomladna akcija ostani doma" si lahko preberete tukaj.

  

Akcijski cenik "Poletno nizka cena 2020"

Za obstoječe in nove gospodinjske odjemalce, ki so veljavno pristopili k akciji "Poletno nizka cena 2020", velja naslednji cenik:

Akcijske cene po tarifah VT (€/kWh) MT (€/kWh) ET (€/kWh)
brez DDV 0,05999 0,03499 0,05599
z 22 % DDV 0,07319 0,04269 0,06831

 

Cena mesečnega nadomestila Mesečno nadomestilo
(€/merilno mesto/mesec)
Znižano mesečno nadomestilo ob koriščenju EKO popusta
(€/merilno mesto/mesec)
brez DDV 1,99 0,99
z 22 % DDV 2,43 1,21

Dobavitelj bo v okviru te akcije za vsako merilno mesto, s katerim ste veljavno pristopili k tej akciji in izpolnili vse pogoje za sodelovanje, na izdanem računu mesečno zaračunal mesečno nadomestilo v višini 2,43 EUR (cena z 22% DDV), namenjeno pokrivanju dela stroškov v zvezi z načini obračunavanja, vlaganji v razvoj in digitalizacijo poslovanja prodajalca. Dobavitelj bo novim kupcem, ki so se v okviru te akcije odločili za prejemanje računov prodajalca v .pdf obliki (PDF račun) preko spletnega portala Moj GEN-I ali kot e-račun v spletno banko, priznal EKO popust v višini 1,22 EUR (cena z 22% DDV) na mesec, za vsako merilno mesto, s katerim je novi kupec veljavno pristopil k tej akciji in izpolnil vse pogoje za sodelovanje in pridobitev v akciji priznane ugodnosti, s čimer si novi kupec zmanjša strošek mesečnega nadomestila.

Veljavnost cen je 12 mesecev:

a.) kadar gre za nove kupce, ki izpolnjujejo vse pogoje za sodelovanje: od dne uspešne zamenjave dobavitelja pri distribucijskemu operaterju (DO) v korist prodajalca, oziroma na prvem izdanem računu za električno energijo, izdanem s strani prodajalca;

b.) kadar gre za obstoječe kupce, ki izpolnjujejo vse pogoje za sodelovanje: od prvega dne v mesecu, ki sledi mesecu v katerem obstoječi kupec izpolni vse pogoje za sodelovanje v akciji.

Po izteku 12 mesečnega obdobja bodo kupcem obračunane cene električne energije po vsakokratnem veljavnem rednem ceniku v skladu z veljavnimi določili Splošnih pogojev.

Vsebino in pogoje za sodelovanje v akciji "Poletno nizka cena elektrike 2020 " si lahko preberete tukaj.

 

Akcijski cenik "Ugodno do samooskrbe s soncem"

Za nove gospodinjske odjemalce, ki so veljavno pristopili k akciji "Ugodno do samooskrbe s soncem", velja naslednji cenik:

"Ugodno do samooskrbe s soncem" VT (€/kWh) MT (€/kWh) ET (€/kWh)
cena brez DDV 0,04599 0,02499 0,04149
cena z 22 % DDV 0,05611 0,03049 0,05062

Veljavnost cen posamezne tarife VT, MT, ET je: a.) kadar gre za nove kupce, ki izpolnjujejo vse pogoje za sodelovanje: od dne uspešne zamenjave dobavitelja pri distribucijskemu operaterju (DO) v korist prodajalca, oziroma na prvem izdanem računu za električno energijo, izdanem s strani prodajalca; b.) kadar gre za obstoječe kupce, ki izpolnjujejo vse pogoje za sodelovanje: od prvega dne v mesecu, ki sledi mesecu v katerem obstoječi kupec izpolni vse pogoje za sodelovanje v akciji; vse do uspešnega priklopa naprave za samooskrbo oz. najkasneje do 30. 4. 2021, v primeru, da priklop ni uspešno izveden do dne 30. 4. 2021.

Po izteku obdobja veljavnosti akcijskih cen bo prodajalec obračunal dobavljeno električno energijo po vsakokrat veljavnem rednem ceniku, skladno s Splošnimi pogoji, oziroma po ceni iz Rednega cenika električne energije za samooskrbo gospodinjskih odjemalcev, v kolikor bo kupec s prodajalcem sklenil Pogodbo o dobavi in samooskrbi gospodinjskega odjemalca z električno energijo.

Vsebino in pogoje za sodelovanje v akciji "Ugodno do samooskrbe s soncem" si lahko preberete tukaj.

 

Znižanje cen med 1. marcem in 31. majem 2020

GEN-I je vsem gospodinjskim odjemalcem, vključenim na Redni cenik ali na akcijske cenike, v obdobju med 1. marcem in 31. majem 2020 znižal cene VT, MT in ET za 15 %. S to pocenitvijo je GEN-I kot prvi dobavitelj elektrike v Republiki Sloveniji poleg ukrepov Vlade RS in Agencije za energijo, da se gospodinjske odjemalce v navedenem obdobju oprosti plačila prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije (prispevek za SPTE in OVE) ter tarifne postavke za obračunsko moč, dodatno prispeval še k nižjim stroškom položnic za električno energijo svojih odjemalcev.

Cene tarif od 1. 3. 2020 do 31. 5. 2020 z vključenim 15% popustom za vse** VT (€/kWh) MT (€/kWh) ET (€/kWh)
cena brez DDV 0,05517 0,03059 0,04925
cena z 22 % DDV 0,06731 0,03732 0,06009

 **Redni cenik za dobave v obdobju od 1. 3. 2020 do 31. 5. 2020 vključuje 15 % popust na cene posameznih tarif VT, MT, ET za vse gospodinjske odjemalce, ki so vključeni v Redni cenik. Popust ne velja za Mesečno nadomestilo. Dobave od 1. 6. 2020 dalje se zaračunavajo po tem Rednem ceniku brez popusta.

 

Akcijski cenik "Prihrani s prijatelji"

Za nove gospodinjske odjemalce, ki so veljavno pristopili k akciji "Prihrani s prikatelji", velja naslednji cenik:

Akcijske cene po tarifah električne energije VT (€/kWh) MT (€/kWh) ET (€/kWh)
cena brez DDV 0,05517 0,03059 0,04925
cena z 22 % DDV 0,06731 0,03732 0,06009

 

Cena mesečnega nadomestila Mesečno nadomestilo
(€/merilno mesto/mesec)
Znižano mesečno nadomestilo ob koriščenju EKO popusta
(€/merilno mesto/mesec)
cena brez DDV 1,99 0,99
cena z 22 % DDV 2,43 1,21

Dobavitelj bo v okviru te akcije za vsako merilno mesto, s katerim ste veljavno pristopili k tej akciji in izpolnili vse pogoje za sodelovanje, na izdanem računu mesečno zaračunal mesečno nadomestilo v višini 2,43 EUR (cena z 22% DDV), namenjeno pokrivanju dela stroškov v zvezi z načini obračunavanja. Dobavitelj bo novim kupcem, ki so se v okviru te akcije odločili za prejemanje računov prodajalca v .pdf obliki (PDF račun) preko spletnega portala Moj GEN-I ali kot e-račun v spletno banko, priznal EKO popust v višini 1,22 EUR (cena z 22% DDV) na mesec, za vsako merilno mesto, s katerim je novi kupec veljavno pristopil k tej akciji in izpolnil vse pogoje za sodelovanje in pridobitev v akciji priznane ugodnosti, s čimer si novi kupec zmanjša strošek mesečnega nadomestila.

Veljavnost cen je tri mesece, šteto od dne uspešne zamenjave dobavitelja pri distribucijskemu operaterju (DO) v korist prodajalca/uspešne potrditve spremembe (lastnika in/ali plačnika) na merilnem mestu, oziroma od prvega izdanega računa za električno energijo, izdanega s strani dobavitelja.

Po izteku trimesečnega obdobja bodo kupcem obračunane cene električne energije po vsakokratnem veljavnem rednem ceniku v skladu z veljavnimi določili Splošnih pogojev.

Vsebino in pogoje za sodelovanje v akciji "Prihrani s prijatelji" si lahko preberete tukaj.

 

Akcijski cenik "Decembrska Poceni elektrika"

Za obstoječe in nove gospodinjske odjemalce, ki so veljavno pristopili k akciji "Decembrska Poceni elektrika", velja naslednji cenik:

"Decembrska Poceni elektrika" VT (€/kWh) MT (€/kWh) ET (€/kWh)
cena brez DDV 0,05899 0,03299 0,05299
cena z 22 % DDV 0,07197 0,04025 0,06465

Prodajalec bo novim in obstoječim kupcem v okviru te akcije, za vsako merilno mesto, s katerim je novi ali obstoječi kupec veljavno pristopil k tej akciji in izpolnil vse pogoje za sodelovanje in pridobitev v akciji priznane ugodnosti, na izdanem računu mesečno zaračunal pavšalni strošek poslovanja v višini 1,46 EUR (cena z 22% DDV), vse do izteka obdobja veljavnosti akcijskih cen iz cenika, navedenega v tej točki.

Veljavnost cenje 12 mesecev: a.) kadar gre za nove kupce, ki izpolnjujejo vse pogoje za sodelovanje: od dne uspešne zamenjave dobavitelja pri distribucijskemu operaterju (DO) v korist prodajalca, oziroma na prvem izdanem računu za električno energijo, izdanem s strani prodajalca; b.) kadar gre za obstoječe kupce, ki izpolnjujejo vse pogoje za sodelovanje: od prvega dne v mesecu, ki sledi mesecu v katerem obstoječi kupec izpolni vse pogoje za sodelovanje v akciji.

Po izteku 12 mesečnega obdobja, bodo kupcem obračunane cene električne energije po vsakokratnem veljavnem rednem ceniku v skladu z veljavnimi določili Splošnih pogojev.

Vsebino in pogoje za sodelovanje v akciji "Decembrska Poceni elektrika" si lahko preberete tukaj.

 

Akcijski cenik "Decembrska Poceni elektrika PLUS"

Za obstoječe in nove gospodinjske odjemalce, ki so veljavno pristopili k akciji "Decembrska Poceni elektrika PLUS", velja naslednji cenik:

"Decembrska Poceni elektrika PLUS" VT (€/kWh) MT (€/kWh) ET (€/kWh)
cena brez DDV 0,06099 0,03399 0,05499
cena z 22 % DDV 0,07441 0,04147 0,06709

Veljavnost cenje 12 mesecev: a.) kadar gre za nove kupce, ki izpolnjujejo vse pogoje za sodelovanje: od dne uspešne zamenjave dobavitelja pri distribucijskemu operaterju (DO) v korist prodajalca, oziroma na prvem izdanem računu za električno energijo, izdanem s strani prodajalca; b.) kadar gre za obstoječe kupce, ki izpolnjujejo vse pogoje za sodelovanje: od prvega dne v mesecu, ki sledi mesecu v katerem obstoječi kupec izpolni vse pogoje za sodelovanje v akciji.

Po izteku 12 mesečnega obdobja, bodo kupcem obračunane cene električne energije po vsakokratnem veljavnem rednem ceniku v skladu z veljavnimi določili Splošnih pogojev.

Vsebino in pogoje za sodelovanje v akciji "Decembrsko Poceni elektrika PLUS" si lahko preberete tukaj.

 

Akcijski cenik "Jesensko nizka cena elektrike plus 2019/1"

Za obstoječe in nove gospodinjske odjemalce, ki so veljavno pristopili k akciji "Jesensko nizka cena elektrike plus 2019/1", velja naslednji cenik:

"Jesensko nizka cena elektrike plus 2019/1" VT (€/kWh) MT (€/kWh) ET (€/kWh)
cena brez DDV 0,06099 0,03399 0,05499
cena z 22 % DDV 0,07441 0,04147 0,06709

Cene ne vključujejo trošarine na električno energijo, stroškov omrežnine, prispevka za energetsko učinkovitost, prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov (Prispevek za SPTE in OVE), prispevka za delovanje operaterja trga ter drugih dajatev, določenih s strani države.

Veljavnost cenje 12 mesecev: a.) kadar gre za nove kupce, ki izpolnjujejo vse pogoje za sodelovanje: od dne uspešne zamenjave dobavitelja pri distribucijskemu operaterju (DO) v korist prodajalca, oziroma na prvem izdanem računu za električno energijo, izdanem s strani prodajalca; b.) kadar gre za obstoječe kupce, ki izpolnjujejo vse pogoje za sodelovanje: od prvega dne v mesecu, ki sledi mesecu v katerem obstoječi kupec izpolni vse pogoje za sodelovanje v akciji.

Po izteku 12 mesečnega obdobja, bodo kupcem obračunane cene električne energije po vsakokratnem veljavnem rednem ceniku v skladu z veljavnimi določili Splošnih pogojev.

Vsebino in pogoje za sodelovanje v akciji "Jesensko nizka cena elektrike plus 2019/1" si lahko preberete tukaj.

 

Akcijski cenik "Jesensko nizka cena elektrike 2019/1"

Za obstoječe in nove gospodinjske odjemalce, ki so veljavno pristopili k akciji "Jesensko nizka cena elektrike 2019/1", velja naslednji cenik:

"Jesensko nizka cena elektrike 2019/1" VT (€/kWh) MT (€/kWh) ET (€/kWh)
cena brez DDV 0,05899 0,03299 0,05299
cena z 22 % DDV 0,07197 0,04025 0,06465

Cene ne vključujejo trošarine na električno energijo, stroškov omrežnine, prispevka za energetsko učinkovitost, prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov (Prispevek za SPTE in OVE), prispevka za delovanje operaterja trga ter drugih dajatev, določenih s strani države.

Prodajalec bo novim in obstoječim kupcem v okviru te akcije, za vsako merilno mesto, s katerim je novi ali obstoječi kupec veljavno pristopil k tej akciji in izpolnil vse pogoje za sodelovanje in pridobitev v akciji priznane ugodnosti, na izdanem računu mesečno zaračunal pavšalni strošek poslovanja v višini 0,61 EUR (cena z 22% DDV), vse do izteka obdobja veljavnosti akcijskih cen iz cenika, navedenega v tej točki.

Veljavnost cenje 12 mesecev: a.) kadar gre za nove kupce, ki izpolnjujejo vse pogoje za sodelovanje: od dne uspešne zamenjave dobavitelja pri distribucijskemu operaterju (DO) v korist prodajalca, oziroma na prvem izdanem računu za električno energijo, izdanem s strani prodajalca; b.) kadar gre za obstoječe kupce, ki izpolnjujejo vse pogoje za sodelovanje: od prvega dne v mesecu, ki sledi mesecu v katerem obstoječi kupec izpolni vse pogoje za sodelovanje v akciji.

Po izteku 12 mesečnega obdobja, bodo kupcem obračunane cene električne energije po vsakokratnem veljavnem rednem ceniku v skladu z veljavnimi določili Splošnih pogojev.

Vsebino in pogoje za sodelovanje v akciji "Jesensko nizka cena elektrike 2019/1" si lahko preberete tukaj.

 

Akcijski cenik "Jesensko nizka cena elektrike plus 2019"

Za obstoječe in nove gospodinjske odjemalce, ki so veljavno pristopili k akciji "Jesensko nizka cena elektrike plus 2019", velja naslednji cenik:

"Jesensko nizka cena elektrike plus 2019" VT (€/kWh) MT (€/kWh) ET (€/kWh)
cena brez DDV 0,06099 0,03399 0,05499
cena z 22 % DDV 0,07441 0,04147 0,06709

Cene ne vključujejo trošarine na električno energijo, stroškov omrežnine, prispevka za energetsko učinkovitost, prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov (Prispevek za SPTE in OVE), prispevka za delovanje operaterja trga ter drugih dajatev, določenih s strani države.

Veljavnost cenje 12 mesecev: a.) kadar gre za nove kupce, ki izpolnjujejo vse pogoje za sodelovanje: od dne uspešne zamenjave dobavitelja pri distribucijskemu operaterju (DO) v korist prodajalca, oziroma na prvem izdanem računu za električno energijo, izdanem s strani prodajalca; b.) kadar gre za obstoječe kupce, ki izpolnjujejo vse pogoje za sodelovanje: od prvega dne v mesecu, ki sledi mesecu v katerem obstoječi kupec izpolni vse pogoje za sodelovanje v akciji.

Po izteku 12 mesečnega obdobja, bodo kupcem obračunane cene električne energije po vsakokratnem veljavnem rednem ceniku v skladu z veljavnimi določili Splošnih pogojev.

Vsebino in pogoje za sodelovanje v akciji "Jesensko nizka cena elektrike plus 2019" si lahko preberete tukaj.

 

Akcijski cenik "Jesensko nizka cena elektrike 2019"

Za obstoječe in nove gospodinjske odjemalce, ki so veljavno pristopili k akciji "Jesensko nizka cena elektrike 2019", velja naslednji cenik:

"Jesensko nizka cena elektrike 2019" VT (€/kWh) MT (€/kWh) ET (€/kWh)
cena brez DDV 0,05899 0,03299 0,05299
cena z 22 % DDV 0,07197 0,04025 0,06465

Cene ne vključujejo trošarine na električno energijo, stroškov omrežnine, prispevka za energetsko učinkovitost, prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov (Prispevek za SPTE in OVE), prispevka za delovanje operaterja trga ter drugih dajatev, določenih s strani države.

Prodajalec bo novim in obstoječim kupcem v okviru te akcije, za vsako merilno mesto, s katerim je novi ali obstoječi kupec veljavno pristopil k tej akciji in izpolnil vse pogoje za sodelovanje in pridobitev v akciji priznane ugodnosti, na izdanem računu mesečno zaračunal pavšalni strošek poslovanja v višini 0,61 EUR (cena z 22% DDV), vse do izteka obdobja veljavnosti akcijskih cen iz cenika, navedenega v tej točki.

Veljavnost cenje 12 mesecev: a.) kadar gre za nove kupce, ki izpolnjujejo vse pogoje za sodelovanje: od dne uspešne zamenjave dobavitelja pri distribucijskemu operaterju (DO) v korist prodajalca, oziroma na prvem izdanem računu za električno energijo, izdanem s strani prodajalca; b.) kadar gre za obstoječe kupce, ki izpolnjujejo vse pogoje za sodelovanje: od prvega dne v mesecu, ki sledi mesecu v katerem obstoječi kupec izpolni vse pogoje za sodelovanje v akciji.

Po izteku 12 mesečnega obdobja, bodo kupcem obračunane cene električne energije po vsakokratnem veljavnem rednem ceniku v skladu z veljavnimi določili Splošnih pogojev.

Vsebino in pogoje za sodelovanje v akciji "Jesensko nizka cena elektrike 2019" si lahko preberete tukaj.

Akcijski cenik "10 let Poceni elektrike"

Za obstoječe in nove gospodinjske odjemalce, ki so veljavno pristopili k akciji "10 let Poceni elektrike", velja naslednji cenik:

"10 let Poceni elektrike" VT (€/kWh) MT (€/kWh) ET (€/kWh)
cena brez DDV 0,05999 0,03399 0,05399
cena z 22 % DDV 0,07319 0,04147 0,06587

Cene ne vključujejo dajatev za uporabo omrežij ter drugih prispevkov, ki jih določa država in na katere posamezni dobavitelj nima vpliva.

Veljavnost cenje 12 mesecev: a.) kadar gre za nove kupce, ki izpolnjujejo vse pogoje za sodelovanje: od dne uspešne zamenjave dobavitelja pri distribucijskemu operaterju (DO) v korist prodajalca, oziroma na prvem izdanem računu za električno energijo, izdanem s strani prodajalca; b.) kadar gre za obstoječe kupce, ki izpolnjujejo vse pogoje za sodelovanje: od prvega dne v mesecu, ki sledi mesecu v katerem obstoječi kupec izpolni vse pogoje za sodelovanje v akciji.

Po izteku 12 mesečnega obdobja, bodo kupcem obračunane cene električne energije po vsakokratnem veljavnem rednem ceniku v skladu z veljavnimi določili Splošnih pogojev.

Vsebino in pogoje za sodelovanje v akciji "10 let Poceni elektrike" si lahko preberete tukaj.

 

Akcijski cenik "Sonce - najcenejši vir električne energije za gospodinjstva/4"

Za obstoječe in nove gospodinjske odjemalce, ki so veljavno pristopili k akciji "Sonce - najcenejši vir električne energije za gospodinjstva/4", velja naslednji cenik:

Cene tarif od 1. 4. 2020* VT (€/kWh) MT (€/kWh) ET (€/kWh)
cena brez DDV 0,04599 0,02499 0,04149
cena z 22 % DDV 0,05611 0,03049 0,05062

Cene ne vključujejo dajatev za uporabo omrežij ter drugih prispevkov, ki jih določa država in na katere posamezni dobavitelj nima vpliva.

*Veljavnost cen posamezne tarife VT, MT, ET je: a.) kadar gre za nove kupce, ki izpolnjujejo vse pogoje za sodelovanje: od dne uspešne zamenjave dobavitelja pri distribucijskemu operaterju (DO) v korist prodajalca, oziroma na prvem izdanem računu za električno energijo, izdanem s strani prodajalca; b.) kadar gre za obstoječe kupce, ki izpolnjujejo vse pogoje za sodelovanje: od prvega dne v mesecu, ki sledi mesecu v katerem obstoječi kupec izpolni vse pogoje za sodelovanje v akciji; vse do uspešnega priklopa naprave za samooskrbo oz. najkasneje do 31. 8. 2020, v primeru, da priklop ni uspešno izveden do dne 31. 8. 2020.

Po izteku obdobja veljavnosti akcijskih cen bo prodajalec obračunal dobavljeno električno energijo po ceni iz Rednega cenika električne energije za samooskrbo gospodinjskih odjemalcev, v kolikor bo kupec s prodajalcem sklenil Pogodbo o dobavi in samooskrbi gospodinjskega odjemalca z električno energijo.

Vsebino in pogoje za sodelovanje v akciji "Sonce - najcenejši vir električne energije za gospodinjstva/4" si lahko preberete tukaj.

 

Akcijski cenik "Sonce - najcenejši vir električne energije za gospodinjstva/3"

Za obstoječe in nove gospodinjske odjemalce, ki so veljavno pristopili k akciji "Sonce - najcenejši vir električne energije za gospodinjstva/3", velja naslednji cenik:

Cene tarif od 7. 2. 2020* VT (€/kWh) MT (€/kWh) ET (€/kWh)
cena brez DDV 0,04599 0,02499 0,04149
cena z 22 % DDV 0,05611 0,03049 0,05062

 

Cene tarif od 1. 3. 2020 do 31. 5. 2020 z vključenim 15 % popustom** VT (€/kWh) MT (€/kWh) ET (€/kWh)
cena brez DDV 0,03909 0,02124 0,03527
cena z 22 % DDV 0,04769 0,02591 0,04303

Cene ne vključujejo dajatev za uporabo omrežij ter drugih prispevkov, ki jih določa država in na katere posamezni dobavitelj nima vpliva.

*Veljavnost cen posamezne tarife VT, MT, ET je: a.) kadar gre za nove kupce, ki izpolnjujejo vse pogoje za sodelovanje: od dne uspešne zamenjave dobavitelja pri distribucijskemu operaterju (DO) v korist prodajalca, oziroma na prvem izdanem računu za električno energijo, izdanem s strani prodajalca; b.) kadar gre za obstoječe kupce, ki izpolnjujejo vse pogoje za sodelovanje: od prvega dne v mesecu, ki sledi mesecu v katerem obstoječi kupec izpolni vse pogoje za sodelovanje v akciji; vse do uspešnega priklopa naprave za samooskrbo oz. najkasneje do 31. 7. 2020, v primeru, da priklop ni uspešno izveden do dne 31. 7. 2020.

**Akcijski cenik »Sonce - najcenejši vir električne energije za gospodinjstva/3« za dobave v obdobju od 1. 3. 2020 do 31. 5. 2020 vključuje 15 % popust na cene posamezne tarife VT, MT, ET za vse gospodinjske odjemalce, ki so vključeni v Akcijski cenik »Sonce - najcenejši vir električne energije za gospodinjstva/3«. Dobave se od 1. 6. 2020 do 31. 7. 2020 zaračunavajo po tem Akcijskem ceniku »Sonce - najcenejši vir električne energije za gospodinjstva/3« brez popusta.

Po izteku obdobja veljavnosti akcijskih cen bo prodajalec obračunal dobavljeno električno energijo po ceni iz Rednega cenika električne energije za samooskrbo gospodinjskih odjemalcev, v kolikor bo kupec s prodajalcem sklenil Pogodbo o dobavi in samooskrbi gospodinjskega odjemalca z električno energijo.

Vsebino in pogoje za sodelovanje v akciji "Sonce - najcenejši vir električne energije za gospodinjstva/3" si lahko preberete tukaj.

 

Akcijski cenik "Sonce - najcenejši vir električne energije za gospodinjstva/2"

Za obstoječe in nove gospodinjske odjemalce, ki so veljavno pristopili k akciji "Sonce - najcenejši vir električne energije za gospodinjstva/2", velja naslednji cenik:

"Sonce - najcenejši vir električne energije za gospodinjstva/2" VT (€/kWh) MT (€/kWh) ET (€/kWh)
cena brez DDV 0,04599 0,02499 0,04149
cena z 22 % DDV 0,05611 0,03049 0,05062

Cene ne vključujejo dajatev za uporabo omrežij ter drugih prispevkov, ki jih določa država in na katere posamezni dobavitelj nima vpliva.

Veljavnost cen do uspešnega priklopa naprave za samooskrbo oz najkasneje do 30. 6. 2020, v primeru, da priklop ni uspešno izveden do dne 30. 6. 2020: a.) kadar gre za nove kupce, ki izpolnjujejo vse pogoje za sodelovanje: od dne uspešne zamenjave dobavitelja pri distribucijskemu operaterju (DO) v korist prodajalca, oziroma na prvem izdanem računu za električno energijo, izdanem s strani prodajalca; b.) kadar gre za obstoječe kupce, ki izpolnjujejo vse pogoje za sodelovanje: od prvega dne v mesecu, ki sledi mesecu v katerem obstoječi kupec izpolni vse pogoje za sodelovanje v akciji.

Po izteku obdobja veljavnosti akcijskih cen bo prodajalec obračunal dobavljeno električno energijo po ceni iz Rednega cenika električne energije za samooskrbo gospodinjskih odjemalcev, v kolikor bo kupec s prodajalcem sklenil Pogodbo o dobavi in samooskrbi gospodinjskega odjemalca z električno energijo.

Vsebino in pogoje za sodelovanje v akciji "Sonce - najcenejši vir električne energije za gospodinjstva/2" si lahko preberete tukaj.

 

Akcijski cenik "Sonce - najcenejši vir električne energije za gospodinjstva"

Za obstoječe in nove gospodinjske odjemalce, ki so veljavno pristopili k akciji "Sonce - najcenejši vir električne energije za gospodinjstva", velja naslednji cenik:

"Sonce - najcenejši vir električne energije za gospodinjstva" VT (€/kWh) MT (€/kWh) ET (€/kWh)
cena brez DDV 0,04599 0,02499 0,04149
cena z 22 % DDV 0,05611 0,03049 0,05062

Cene ne vključujejo dajatev za uporabo omrežij ter drugih prispevkov, ki jih določa država in na katere posamezni dobavitelj nima vpliva.

Veljavnost cen do uspešnega priklopa naprave za samooskrbo oz najkasneje do 31. 3. 2020, v primeru, da priklop ni uspešno izveden do dne 31. 3. 2020: a.) kadar gre za nove kupce, ki izpolnjujejo vse pogoje za sodelovanje: od dne uspešne zamenjave dobavitelja pri distribucijskemu operaterju (DO) v korist prodajalca, oziroma na prvem izdanem računu za električno energijo, izdanem s strani prodajalca; b.) kadar gre za obstoječe kupce, ki izpolnjujejo vse pogoje za sodelovanje: od prvega dne v mesecu, ki sledi mesecu v katerem obstoječi kupec izpolni vse pogoje za sodelovanje v akciji.

Po izteku obdobja veljavnosti akcijskih cen bo prodajalec obračunal dobavljeno električno energijo po ceni iz Rednega cenika električne energije za samooskrbo gospodinjskih odjemalcev, v kolikor bo kupec s prodajalcem sklenil Pogodbo o dobavi in samooskrbi gospodinjskega odjemalca z električno energijo.

Vsebino in pogoje za sodelovanje v akciji "Sonce - najcenejši vir električne energije za gospodinjstva si lahko preberete tukaj. 

Akcijski cenik "Poceni elektrika - zima 2019"

Za obstoječe in nove gospodinjske odjemalce, ki so veljavno pristopili k akciji "Poceni elektrika - zima 2019", velja naslednji cenik:

"Poceni elektrika  zima 2019" VT (€/kWh) MT (€/kWh) ET (€/kWh)
cena brez DDV 0,05999 0,03399 0,05449
cena z 22 % DDV 0,07319 0,04147 0,06648

Cene v sklopu akcije "Poceni elektrika - zima 2019" veljajo za obstoječe in nove gospodinjske odjemalce. Cene ne vključujejo dajatev za uporabo omrežij ter drugih prispevkov, ki jih določa država in na katere posamezni dobavitelj nima vpliva.

Veljavnost cen: a.) kadar gre za nove kupce, ki izpolnjujejo vse pogoje za sodelovanje: 12 mesecev šteto od dne uspešne zamenjave dobavitelja pri distribucijskemu operaterju (DO) v korist prodajalca, oziroma na prvem izdanem računu za električno energijo, izdanem s strani prodajalca; b.) kadar gre za obstoječe kupce, ki izpolnjujejo vse pogoje za sodelovanje do vključno 20. dne v mesecu: 12 mesecev šteto od prvega dne v mesecu, ko je obstoječi kupec izpolnil vse pogoje za sodelovanje v akciji; c.) kadar gre za obstoječe kupce, ki izpolnjujejo vse pogoje za sodelovanje od vključno 21. dne v mesecu do zaključka meseca: 12 mesecev šteto od prvega dne v mesecu, ki sledi mesecu, ko je obstoječi kupec izpolnil vse pogoje za sodelovanje v akciji.

Po izteku 12 mesečnega obdobja, bodo kupcem obračunane cene električne energije po vsakokratnem veljavnem rednem ceniku v skladu z veljavnimi določili Splošnih pogojev.

Vsebino in pogoje za sodelovanje v akciji "Poceni elektrika - zima 2019" si lahko preberete tukaj.

Akcijski cenik "Poceni elektrika za nove kupce/2"

Za nove gospodinjske odjemalce, ki so veljavno pristopili k akciji "Poceni elektrika za nove kupce/2", velja naslednji cenik:

"Poceni elektrika za nove kupce/2" VT (€/kWh) MT (€/kWh) ET (€/kWh)
cena brez DDV 0,05799 0,03299 0,05299
cena z 22 % DDV 0,07075 0,04025 0,06465

Cene v sklopu akcije "Poceni elektrika za nove kupce/2" veljajo za nove gospodinjske odjemalce. Cene ne vključujejo dajatev za uporabo omrežij ter drugih prispevkov, ki jih določa država in na katere posamezni dobavitelj nima vpliva.

Veljavnost cen je 12 mesecev šteto od dne uspešne zamenjave dobavitelja v korist prodajalca. Po izteku 12 mesečnega obdobja, bodo kupcem obračunane cene električne energije po vsakokratnem veljavnem ceniku v skladu z veljavnimi določili Splošnih pogojev.

Vsebino in pogoje za sodelovanje v akciji "Poceni elektrika za nove kupce/2" si lahko preberete tukaj. 

Akcijski cenik "Poceni elektrika - zima 2019/1"

Za obstoječe in nove gospodinjske odjemalce, ki so veljavno pristopili k akciji "Poceni elektrika - zima 2019/1", velja naslednji cenik:

"Poceni elektrika  zima 2019/1" VT (€/kWh) MT (€/kWh) ET (€/kWh)
cena brez DDV 0,05999 0,03499 0,05449
cena z 22 % DDV 0,07319 0,04269 0,06648

Cene ne vključujejo dajatev za uporabo omrežij ter drugih prispevkov, ki jih določa država in na katere posamezni dobavitelj nima vpliva.

Veljavnost cen je do 31. 12. 2019: a.) kadar gre za nove kupce, ki izpolnjujejo vse pogoje za sodelovanje: od dne uspešne zamenjave dobavitelja pri distribucijskemu operaterju (DO) v korist prodajalca, oziroma na prvem izdanem računu za električno energijo, izdanem s strani prodajalca; b.) kadar gre za obstoječe kupce, ki izpolnjujejo vse pogoje za sodelovanje do vključno 20. dne v mesecu februarju: od dne 1. 2. 2019; c.) kadar gre za obstoječe kupce, ki izpolnjujejo vse pogoje za sodelovanje od vključno 21. dne v mesecu februarju do 8. 3. 2019: od dne 1. 3. 2019.

Po izteku obdobja veljavnosti cen, bodo kupcem obračunane cene električne energije po vsakokratnem veljavnem rednem ceniku v skladu z veljavnimi določili Splošnih pogojev.

Vsebino in pogoje za sodelovanje v akciji "Poceni elektrika - zima 2019/1" si lahko preberete tukaj. 

Akcijski cenik "Poceni elektrika in GEN-I Sonce 2019/2"

Za obstoječe in nove gospodinjske odjemalce, ki so veljavno pristopili k akciji "Poceni elektrika in GEN-I Sonce 2019/2", velja naslednji cenik:

"Poceni elektrika in GEN-I Sonce 2019/2" VT (€/kWh) MT (€/kWh) ET (€/kWh)
cena brez DDV 0,04900 0,02900 0,04765
cena z 22 % DDV 0,05978 0,03538 0,05813

Cene ne vključujejo dajatev za uporabo omrežij ter drugih prispevkov, ki jih določa država in na katere posamezni dobavitelj nima vpliva.

Veljavnost cen: a.) kadar gre za nove kupce, ki izpolnjujejo vse pogoje za sodelovanje: od dne uspešne zamenjave dobavitelja pri distribucijskemu operaterju (DO) v korist prodajalca, oziroma na prvem izdanem računu za električno energijo, izdanem s strani prodajalca; b.) kadar gre za obstoječe kupce, ki izpolnjujejo vse pogoje za sodelovanje do vključno 20. dne v mesecu aprilu: od dne 1. 4. 2019; c.) kadar gre za obstoječe kupce, ki izpolnjujejo vse pogoje za sodelovanje od vključno 21. dne v mesecu aprilu do 17. 5. 2019: od dne 1. 5. 2019.

Po izteku obdobja veljavnosti akcijskih cen, navedenih v prejšnjem odstavku, bo prodajalec novim in obstoječim kupcem obračunal dobavljeno električno energijo, po vsakokrat veljavnem rednem ceniku, skladno s Splošnimi pogoji, oziroma po cenah iz Rednega cenika električne energije za samooskrbo gospodinjskih odjemalcev, v kolikor bo kupec s prodajalcem sklenil Pogodbo o dobavi in samooskrbi gospodinjskega odjemalca z električno energijo.

Vsebino in pogoje za sodelovanje v akciji "Poceni elektrika in GEN-I Sonce 2019/2" si lahko preberete tukaj.

Akcijski cenik "Poceni elektrika in GEN-I Sonce 2019/1"

Za obstoječe in nove gospodinjske odjemalce, ki so veljavno pristopili k akciji "Poceni elektrika in GEN-I Sonce 2019/1", velja naslednji cenik:

"Poceni elektrika in GEN-I Sonce 2019/1" VT (€/kWh) MT (€/kWh) ET (€/kWh)
cena brez DDV 0,04900 0,02900 0,04765
cena z 22 % DDV 0,05978 0,03538 0,05813

Cene ne vključujejo dajatev za uporabo omrežij ter drugih prispevkov, ki jih določa država in na katere posamezni dobavitelj nima vpliva.

Veljavnost cen: a.) kadar gre za nove kupce, ki izpolnjujejo vse pogoje za sodelovanje: od dne uspešne zamenjave dobavitelja pri distribucijskemu operaterju (DO) v korist prodajalca, oziroma na prvem izdanem računu za električno energijo, izdanem s strani prodajalca, do dne uspešnega priklopa naprave za samooskrbo na merilno mesto, za katerega je kupec veljavno pristopil k tej akciji; b.) kadar gre za obstoječe kupce, ki izpolnjujejo vse pogoje za sodelovanje do vključno 20. dne v mesecu marcu: od dne 1. 3. 2019; c.) kadar gre za obstoječe kupce, ki izpolnjujejo vse pogoje za sodelovanje od vključno 21. dne v mesecu marcu do 8. 4. 2019: od dne 1. 4. 2019.

Po izteku obdobja veljavnosti akcijskih cen bo prodajalec obračunal dobavljeno električno energijo po ceni iz Rednega cenika električne energije za samooskrbo gospodinjskih odjemalcev, v kolikor bo kupec s prodajalcem sklenil Pogodbo o dobavi in samooskrbi gospodinjskega odjemalca z električno energijo.

Novim in obstoječim kupcem, ki izpolnijo vse pogoje za sodelovanje v tej akciji, bo prodajalec upošteval akcijske cene te akcije za dobavo električne energije za katerega ima novi ali obstoječi kupec izdano soglasje za priključitev. Novemu kupcu se bodo zgoraj navedene akcijske cene upoštevale od dne zamenjave dobavitelja pri DO v korist prodajalca, oziroma na prvem izdanem računu za električno energijo, izdanem s strani prodajalca. Po izteku navedenega obdobja, bo prodajalec kupcu obračunal dobavljeno električno energijo po vsakokrat veljavnem rednem ceniku, skladno s Splošnimi pogoji. 

Vsebino in pogoje za sodelovanje v akciji "Poceni elektrika in GEN-I Sonce 2019/1" si lahko preberete tukaj.

 

Akcijski cenik "Poceni elektrika in GEN-I Sonce"

Za obstoječe in nove gospodinjske odjemalce, ki so veljavno pristopili k akciji "Poceni elektrika in GEN-I Sonce", velja naslednji cenik:

"Poceni elektrika in GEN-I Sonce" VT (€/kWh) MT (€/kWh) ET (€/kWh)
cena brez DDV 0,04900 0,02900 0,04765
cena z 22 % DDV 0,05978 0,03538 0,05813

Cene ne vključujejo dajatev za uporabo omrežij ter drugih prispevkov, ki jih določa država in na katere posamezni dobavitelj nima vpliva.

Veljavnost cen: a.) kadar gre za nove kupce, ki izpolnjujejo vse pogoje za sodelovanje: od dne uspešne zamenjave dobavitelja pri distribucijskemu operaterju (DO) v korist prodajalca, oziroma na prvem izdanem računu za električno energijo, izdanem s strani prodajalca, do dne uspešnega priklopa naprave za samooskrbo na merilno mesto, za katerega je kupcev veljavno pristopil k tej akciji; b.) kadar gre za obstoječe kupce, ki izpolnjujejo vse pogoje za sodelovanje: od dne 1. 2. 2019 do dne uspešnega priklopa naprave za samooskrbo na merilno mesto, za katerega je kupcev veljavno pristopil k tej akciji.

Po izteku obdobja veljavnosti akcijskih cen bo prodajalec obračunal dobavljeno električno energijo po ceni iz Rednega cenika električne energije za samooskrbo gospodinjskih odjemalcev, v kolikor bo kupec s prodajalcem sklenil Pogodbo o dobavi in samooskrbi gospodinjskega odjemalca z električno energijo.

Novim in obstoječim kupcem, ki izpolnijo vse pogoje za sodelovanje v tej akciji, bo prodajalec upošteval akcijske cene te akcije za dobavo električne energije še za eno merilno mesto (na katero ne ni/ne bo priklopljena naprava za samooskrbo) ter za katerega ima novi ali obstoječi kupec izdano soglasje za priključitev. Novemu kupcu se bodo zgoraj navedene akcijske cene za merilno mesto, na katerega ni/ne bo priklopljena naprava za samooskrbo, upoštevale za obdobje šestih mesecev, in sicer od dne uspešne zamenjave dobavitelja pri DO v korist prodajalca, oziroma na prvem izdanem računu za električno energijo, izdanem s strani prodajalca. Po izteku navedenega obdobja, bo prodajalec kupcu obračunal dobavljeno električno energijo po vsakokrat veljavnem rednem ceniku, skladno s Splošnimi pogoji. Obstoječemu kupcu pa se bodo zgoraj navedene akcijske cene za dobavo električne energije za merilno mesto, na katerega ni/ne bo priklopljena naprava za samooskrbo, upoštevale za obdobje šestih mesecev, in sicer od dne 1. 2. 2019.

Vsebino in pogoje za sodelovanje v akciji "Poceni elektrika in GEN-I Sonce" si lahko preberete tukaj.

 

Akcijski cenik "Poceni elektrika - jesen 2018/1"

Za obstoječe gospodinjske odjemalce, ki so veljavno pristopili k akciji "Poceni elektrika - jesen 2018/1", velja naslednji cenik:

"Poceni elektrika  jesen 2018/1" VT (€/kWh) MT (€/kWh) ET (€/kWh)
cena brez DDV 0,06145 0,03399 0,05445
cena z 22 % DDV 0,07497 0,04147 0,06643

Cene v sklopu akcije "Poceni elektrika - jesen 2018/1" veljajo za obstoječe gospodinjske odjemalce. Cene ne vključujejo dajatev za uporabo omrežij ter drugih prispevkov, ki jih določa država in na katere posamezni dobavitelj nima vpliva.

Vsebino in pogoje za sodelovanje v akciji "Poceni elektrika - jesen 2018/1" si lahko preberete tukaj.

 

Akcijski cenik "Poceni elektrika - jesen 2018"

Za obstoječe gospodinjske odjemalce, ki so veljavno pristopili k akciji "Poceni elektrika - jesen 2018", velja naslednji cenik:

"Poceni elektrika  jesen 2018" VT (€/kWh) MT (€/kWh) ET (€/kWh)
cena brez DDV 0,06145 0,03399 0,05445
cena z 22 % DDV 0,07497 0,04147 0,06643

Cene v sklopu akcije "Poceni elektrika - jesen 2018" veljajo za obstoječe gospodinjske odjemalce. Cene ne vključujejo dajatev za uporabo omrežij ter drugih prispevkov, ki jih določa država in na katere posamezni dobavitelj nima vpliva.

Vsebino in pogoje za sodelovanje v akciji "Poceni elektrika - jesen 2018" si lahko preberete tukaj. 

 

Akcijski cenik "Toplotne črpalke 2018"

Za lastnike toplotnih črpalk, ki so veljavno pristopili k akciji "Toplotne črpalke 2018", v obdobju od 15. 10. 2018 do 31. 12. 2019 velja naslednji cenik:

 "Toplotne črpalke 2018" VT (€/kWh) MT (€/kWh) ET (€/kWh)
cena brez DDV 0,06149 0,03399 0,05549
cena z 22% DDV 0,07502 0,04147 0,06770

Cene v sklopu akcije "Toplotne črpalke 2018" veljajo za gospodinjske odjemalce. Cene ne vključujejo dajatev za uporabo omrežij ter drugih prispevkov, ki jih določa država in na katere posamezni dobavitelj nima vpliva.

Po 31. 12. 2019 bo prodajalec kupcu obračunal dobavljeno električno energijo po vsakokrat veljavnem rednem ceniku, skladno s Splošnimi pogoji.

Vsebino in pogoje za sodelovanje v akciji "Toplotne črpalke 2018" si lahko preberete tukaj.

 

Akcijski cenik "Poceni elektrika - poletje 2018/3"

Za obstoječe gospodinjske odjemalce, ki so veljavno pristopili k akciji "Poceni elektrika - poletje 2018/3", velja naslednji cenik:

"Poceni elektrika  poletje 2018/3" VT (€/kWh) MT (€/kWh) ET (€/kWh)
cena brez DDV 0,06145 0,03399 0,05445
cena z 22 % DDV 0,07497 0,04147 0,06643

Cene v sklopu akcije "Poceni elektrika - poletje 2018/3" veljajo za obstoječe gospodinjske odjemalce. Cene ne vključujejo dajatev za uporabo omrežij ter drugih prispevkov, ki jih določa država in na katere posamezni dobavitelj nima vpliva.

Vsebino in pogoje za sodelovanje v akciji "Poceni elektrika - poletje 2018/3" si lahko preberete tukaj. 

 

Akcijski cenik "Poceni elektrika - poletje 2018/2"

Za obstoječe gospodinjske odjemalce, ki so veljavno pristopili k akciji "Poceni elektrika - poletje 2018/2", velja naslednji cenik:

"Poceni elektrika  poletje 2018/2" VT (€/kWh) MT (€/kWh) ET (€/kWh)
cena brez DDV 0,06145 0,03399 0,05445
cena z 22 % DDV 0,07497 0,04147 0,06643

Cene v sklopu akcije "Poceni elektrika - poletje 2018/2" veljajo za obstoječe gospodinjske odjemalce. Cene ne vključujejo dajatev za uporabo omrežij ter drugih prispevkov, ki jih določa država in na katere posamezni dobavitelj nima vpliva.

Vsebino in pogoje za sodelovanje v akciji "Poceni elektrika - poletje 2018/2" si lahko preberete tukaj. 

 

Akcijski cenik "Poceni elektrika - poletje 2018/1"

Za obstoječe gospodinjske odjemalce, ki so veljavno pristopili k akciji "Poceni elektrika - poletje 2018/1", velja naslednji cenik:

"Poceni elektrika  poletje 2018/1" VT (€/kWh) MT (€/kWh) ET (€/kWh)
cena brez DDV 0,05995 0,03395 0,05295
cena z 22 % DDV 0,07314 0,04142 0,06460

Cene v sklopu akcije "Poceni elektrika - poletje 2018/1" veljajo za obstoječe gospodinjske odjemalce. Cene ne vključujejo dajatev za uporabo omrežij ter drugih prispevkov, ki jih določa država in na katere posamezni dobavitelj nima vpliva.

Vsebino in pogoje za sodelovanje v akciji "Poceni elektrika - poletje 2018/1" si lahko preberete tukaj. 

 

Akcijski cenik "Poceni elektrika - poletje 2018"

Za obstoječe gospodinjske odjemalce, ki so veljavno pristopili k akciji "Poceni elektrika - poletje 2018", velja naslednji cenik:

"Poceni elektrika  poletje 2018" VT (€/kWh) MT (€/kWh) ET (€/kWh)
cena brez DDV 0,06145 0,03399 0,05445
cena z 22 % DDV 0,07497 0,04147 0,06643

Cene v sklopu akcije "Poceni elektrika - poletje 2018" veljajo za obstoječe gospodinjske odjemalce. Cene ne vključujejo dajatev za uporabo omrežij ter drugih prispevkov, ki jih določa država in na katere posamezni dobavitelj nima vpliva.

Vsebino in pogoje za sodelovanje v akciji "Poceni elektrika - poletje 2018" si lahko preberete tukaj. 

 

Akcijski cenik "Poceni elektrika za nove kupce/1"

Za nove gospodinjske odjemalce, ki so veljavno pristopili k akciji "Poceni elektrika za nove kupce/1", velja naslednji cenik:

"Poceni elektrika za nove kupce/1" VT (€/kWh) MT (€/kWh) ET (€/kWh)
cena brez DDV 0,05650 0,03050 0,05030
cena z 22 % DDV 0,06893 0,03721 0,06137

Cene v sklopu akcije "Poceni elektrika za nove kupce/1" veljajo za nove gospodinjske odjemalce. Cene ne vključujejo dajatev za uporabo omrežij ter drugih prispevkov, ki jih določa država in na katere posamezni dobavitelj nima vpliva.

Veljavnost cen je 12 mesecev šteto od dne uspešne zamenjave dobavitelja v korist prodajalca. Po izteku 12 mesečnega obdobja, bodo kupcem obračunane cene električne energije po vsakokratnem veljavnem ceniku v skladu z veljavnimi določili Splošnih pogojev.

Vsebino in pogoje za sodelovanje v akciji "Poceni elektrika za nove kupce/1" si lahko preberete tukaj. 

 

Akcijski cenik "Poceni elektrika - pomlad 2018"

Za obstoječe gospodinjske odjemalce, ki so veljavno pristopili k akciji "Poceni elektrika - pomlad 2018", velja naslednji cenik:

"Poceni elektrika - pomlad 2018" VT (€/kWh) MT (€/kWh) ET (€/kWh)
cena brez DDV 0,05700 0,03320 0,04949
cena z 22 % DDV 0,06954 0,04050 0,06038

Cene v sklopu akcije "Poceni elektrika - pomlad 2018" veljajo za obstoječe gospodinjske odjemalce. Cene ne vključujejo dajatev za uporabo omrežij ter drugih prispevkov, ki jih določa država in na katere posamezni dobavitelj nima vpliva.

Veljavnost cen je 12 mesecev šteto a.) od 1. 3. 2018 dalje tistim obstoječim kupcem, ki izpolnijo vse pogoje za sodelovanje od vključno 21. 3. 2018 do vključno 30. 3. 2018; b.) od 1. 4. 2018 dalje tistim obstoječim kupcem, ki izpolnijo vse pogoje za sodelovanje od vključno 31. 3. 2018 do vključno 10. 4. 2018. Po izteku 12 mesečnega obdobja, bodo kupcem obračunane cene električne energije po vsakokratnem veljavnem ceniku v skladu z veljavnimi določili Splošnih pogojev.

Vsebino in pogoje za sodelovanje v akciji "Poceni elektrika - pomlad 2018" si lahko preberete tukaj. 

 

Akcijski cenik "Poceni elektrika za nove kupce"

Za nove gospodinjske odjemalce, ki so veljavno pristopili k akciji "Poceni elektrika za nove kupce", velja naslednji cenik:

"Poceni elektrika za nove kupce" VT (€/kWh) MT (€/kWh) ET (€/kWh)
cena brez DDV 0,05650 0,03050 0,05030
cena z 22 % DDV 0,06893 0,03721 0,06137

Cene v sklopu akcije "Poceni elektrika za nove kupce" veljajo za nove gospodinjske odjemalce. Cene ne vključujejo dajatev za uporabo omrežij ter drugih prispevkov, ki jih določa država in na katere posamezni dobavitelj nima vpliva.

Veljavnost cen je 12 mesecev šteto od dne uspešne zamenjave dobavitelja v korist prodajalca. Po izteku 12 mesečnega obdobja, bodo kupcem obračunane cene električne energije po vsakokratnem veljavnem ceniku v skladu z veljavnimi določili Splošnih pogojev.

Vsebino in pogoje za sodelovanje v akciji "Poceni elektrika za nove kupce" si lahko preberete tukaj. 

 

Akcijski cenik "Poceni plin in Poceni elektrika za nove kupce"

Za nove gospodinjske odjemalce, ki so veljavno pristopili k akciji "Poceni plin in Poceni elektrika za nove kupce", veljata naslednja cenika:

Akcijski cenik za električno energijo: 

"Poceni plin in Poceni elektrika za nove kupce" VT (€/kWh) MT (€/kWh) ET (€/kWh)
cena brez DDV 0,05555 0,02899 0,04981
cena z 22 % DDV 0,06777 0,03537 0,06077

 Akcijski cenik za zemeljski plin: 

"Poceni plin in Poceni elektrika za nove kupce" Cena brez DDV v €/kWh Cena z 22 % DDV v €/kWh
12 mesecev 0,02200 0,02684

Cene v sklopu akcije "Poceni plin in Poceni elektrika za nove kupce" veljajo za nove gospodinjske odjemalce. Cene ne vključujejo dajatev za uporabo omrežij ter drugih prispevkov, ki jih določa država in na katere posamezni dobavitelj nima vpliva.

Veljavnost cen je 12 mesecev: a) pri električni energiji šteto od dne uspešne zamenjave dobavitelja v korist prodajalca; b) pri zemeljskem plinu šteto od dne uspešne zamenjave dobavitelja pri ODS v korist prodajalca.  Po izteku 12 mesečnega obdobja, bodo kupcem obračunane cene zemeljskega plina in električne energije po vsakokratnem veljavnem ceniku v skladu z veljavnimi določili Splošnih pogojev.

Vsebino in pogoje za sodelovanje v akciji "Poceni plin in Poceni elektrika za nove kupce" si lahko preberete tukaj. 

 

Akcijski cenik "Predpraznična Poceni elektrika"

Za nove in obstoječe gospodinjske odjemalce, ki so veljavno pristopili k akciji "Predpraznična Poceni elektrika", velja naslednji cenik:

"Predpraznična Poceni elektrika" VT (€/kWh) MT (€/kWh) ET (€/kWh)
cena brez DDV 0,04599 0,02849 0,03949
cena z 22 % DDV 0,05611 0,03476 0,04818

Cene v sklopu akcije "Prepraznična Poceni elektrika" veljajo za nove in obostoječe gospodinjske odjemalce. Cene ne vključujejo dajatev za uporabo omrežij ter drugih prispevkov, ki jih določa država in na katere posamezni dobavitelj nima vpliva.

Vsebino in pogoje za sodelovanje v akciji "Predpraznična Poceni elektrika" si lahko preberete tukaj. 

 

Akcijski cenik "Naša najugodnejša ponudba zemeljskega plina in električne energije za nove kupce"

Za nove gospodinjske odjemalce, ki so veljavno pristopili k akciji "Naša najugodnejša ponudba zemeljskega plina in električne energije za nove kupce", veljata naslednja cenika:

Akcijski cenik za električno energijo: 

"Naša najugodnejša ponudba zemeljskega plina in električne energije za nove kupce" VT (€/kWh) MT (€/kWh) ET (€/kWh)
cena brez DDV 0,04599 0,02849 0,03949
cena z 22 % DDV 0,05611 0,03476 0,04818

 Akcijski cenik za zemeljski plin: 

"Naša najugodnejša ponudba zemeljskega plina in električne energije za nove kupce" Cena brez DDV v €/kWh Cena z 22 % DDV v €/kWh
12 mesecev 0,01585 0,01934

Cene v sklopu akcije "Naša najugodnejša ponudba zemeljskega plina in električne energije za nove kupce" veljajo za nove gospodinjske odjemalce. Cene ne vključujejo dajatev za uporabo omrežij ter drugih prispevkov, ki jih določa država in na katere posamezni dobavitelj nima vpliva.

Veljavnost cen je 12 mesecev: a) pri električni energiji šteto od dne uspešne zamenjave dobavitelja v korist prodajalca; b) pri zemeljskem plinu šteto od dne uspešne zamenjave dobavitelja pri ODS v korist prodajalca.  Po izteku 12 mesečnega obdobja, bodo kupcem obračunane cene zemeljskega plina in električne energije po vsakokratnem veljavnem ceniku v skladu z veljavnimi določili Splošnih pogojev.

Vsebino in pogoje za sodelovanje v akciji "Naša najugodnejša ponudba zemeljskega plina in električne energije za nove kupce" si lahko preberete tukaj. 

 

Akcijski cenik "Naša najugodnejša ponudba električne energije za nove kupce"

Za nove gospodinjske odjemalce, ki so veljavno pristopili k akciji "Naša najugodnejša ponudba električne energije za nove kupce", velja naslednji cenik:

"Naša najugodnejša ponudba električne energije za nove kupce" VT (€/kWh) MT (€/kWh) ET (€/kWh)
cena brez DDV 0,04599 0,02849 0,03949
cena z 22 % DDV 0,05611 0,03476 0,04818

Cene v sklopu akcije "Naša najugodnejša ponudba električne energije za nove kupce" veljajo za nove gospodinjske odjemalce. Cene ne vključujejo dajatev za uporabo omrežij ter drugih prispevkov, ki jih določa država in na katere posamezni dobavitelj nima vpliva.

Vsebino in pogoje za sodelovanje v akciji "Naša najugodnejša ponudba električne energije za nove kupce" si lahko preberete tukaj. 

 

Akcijski cenik "Toplotne črpalke"

Za lastnike toplotnih črpalk, ki so veljavno pristopili k akciji "Toplotne črpalke", v obdobju od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2018 velja naslednji cenik:

 "Toplotne črpalke" VT (€/kWh) MT (€/kWh) ET (€/kWh)
cena brez DDV 0,06149 0,03399 0,05549
cena z 22% DDV 0,07502 0,04147 0,06770

Cene v sklopu akcije "Toplotne črpalke" veljajo za gospodinjske odjemalce. Cene ne vključujejo dajatev za uporabo omrežij ter drugih prispevkov, ki jih določa država in na katere posamezni dobavitelj nima vpliva.

Po 31. 12. 2018 bo prodajalec kupcu obračunal dobavljeno električno energijo po vsakokrat veljavnem rednem ceniku, skladno s Splošnimi pogoji.

Vsebino in pogoje za sodelovanje v akciji "Toplotne črpalke" si lahko preberete tukaj.  

 

Redni cenik električne energije za gospodinjske odjemalce od 1. 10. 2017 do 31. 12. 2018

Redni cenik od 1. 10. 2017 do 31. 12. 2018 VT (€/kWh) MT (€/kWh) ET (€/kWh)
cena brez DDV 0,06499 0,03599 0,05849
cena z 22 % DDV 0,07929 0,04391 0,07136

Cene ne vključujejo dajatev za uporabo omrežja in prispevkov, predpisanih s strani države. 

 

Akcijski cenik "Naša najugodnejša ponudba električne energije 2017/2"

Za nove in obstoječe gospodinjske odjemalce, ki so veljavno pristopili k akciji "Naša najugodnejša ponudba električne energije 2017/2", velja naslednji cenik:

"Naša najugodnejša ponudba električne energije 2017/2" VT (€/kWh) MT (€/kWh) ET (€/kWh)
cena brez DDV 0,04599 0,02849 0,03949
cena z 22 % DDV 0,05611 0,03476 0,04818

Cene v sklopu akcije "Naša najugodnejša ponudba električne energije 2017/2" veljajo za nove in obstoječe gospodinjske odjemalce. Cene ne vključujejo dajatev za uporabo omrežij ter drugih prispevkov, ki jih določa država in na katere posamezni dobavitelj nima vpliva.

Vsebino in pogoje za sodelovanje v akciji "Naša najugodnejša ponudba električne energije 2017/2" si lahko preberete tukaj. 

 

Akcijski cenik "Naša najugodnejša ponudba električne energije 2017/1"

Za nove in obstoječe gospodinjske odjemalce, ki so veljavno pristopili k akciji "Naša najugodnejša ponudba električne energije 2017/1", velja naslednji cenik:

"Naša najugodnejša ponudba električne energije 2017/1" VT (€/kWh) MT (€/kWh) ET (€/kWh)
cena brez DDV 0,04599 0,02849 0,03949
cena z 22 % DDV 0,05611 0,03476 0,04818

Cene v sklopu akcije "Naša najugodnejša ponudba električne energije 2017/1" veljajo za nove in obstoječe gospodinjske odjemalce. Cene ne vključujejo dajatev za uporabo omrežij ter drugih prispevkov, ki jih določa država in na katere posamezni dobavitelj nima vpliva.

Vsebino in pogoje za sodelovanje v akciji "Naša najugodnejša ponudba električne energije 2017/1" si lahko preberete tukaj. 

 

Akcijski cenik "Poceni elektrika - poletje 2017/1"

Za gospodinjske odjemalce, ki so veljavno pristopili k akciji "Poceni elektrika - poletje 2017/1", velja naslednji cenik:

"Poceni elektrika  poletje 2017/1" VT (€/kWh) MT (€/kWh) ET (€/kWh)
cena brez DDV 0,05395 0,02795 0,04595
cena z 22 % DDV 0,06582 0,03410 0,05606

Cene v sklopu akcije "Poceni elektrika - poletje 2017/1" veljajo za gospodinjske odjemalce. Cene ne vključujejo dajatev za uporabo omrežij ter drugih prispevkov, ki jih določa država in na katere posamezni dobavitelj nima vpliva.

Vsebino in pogoje za sodelovanje v akciji "Poceni elektrika - poletje 2017/1" si lahko preberete tukaj. 

 

Akcijski cenik "Poceni elektrika - pomlad 2017/3"

Za gospodinjske odjemalce, ki so veljavno pristopili k akciji "Poceni elektrika - pomlad 2017/3", velja naslednji cenik:

"Poceni elektrika  pomlad 2017/3" VT (€/kWh) MT (€/kWh) ET (€/kWh)
cena brez DDV 0,05400 0,02800 0,04600
cena z 22 % DDV 0,06588 0,03416 0,05612

Cene v sklopu akcije "Poceni elektrika - pomlad 2017/3" veljajo za gospodinjske odjemalce. Cene ne vključujejo dajatev za uporabo omrežij ter drugih prispevkov, ki jih določa država in na katere posamezni dobavitelj nima vpliva.

Vsebino in pogoje za sodelovanje v akciji "Poceni elektrika - pomlad 2017/3" si lahko preberete tukaj.

 

Akcijski cenik "Poceni elektrika - pomlad 2017/2"

Za gospodinjske odjemalce, ki so veljavno pristopili k akciji "Poceni elektrika - pomlad 2017/2", velja naslednji cenik:

"Poceni elektrika  pomlad 2017/2" VT (€/kWh) MT (€/kWh) ET (€/kWh)
cena brez DDV 0,05400 0,02800 0,04600
cena z 22 % DDV 0,06588 0,03416 0,05612

Cene v sklopu akcije "Poceni elektrika - pomlad 2017/2" veljajo za gospodinjske odjemalce. Cene ne vključujejo dajatev za uporabo omrežij ter drugih prispevkov, ki jih določa država in na katere posamezni dobavitelj nima vpliva.

Vsebino in pogoje za sodelovanje v akciji "Poceni elektrika - pomlad 2017/2" si lahko preberete tukaj.

 

Akcijski cenik "Velikonočna poceni elektrika 2017"

Za gospodinjske odjemalce, ki so veljavno pristopili k akciji "Velikonočna poceni elektrika 2017", velja naslednji cenik:

"Velikonočna poceni elektrika 2017" VT (€/kWh) MT (€/kWh) ET (€/kWh)
cena brez DDV 0,05430 0,02880 0,04620
cena z 22 % DDV 0,06625 0,03514 0,05636

Cene v sklopu akcije "Velikonočna poceni elektrika 2017" veljajo za gospodinjske odjemalce. Cene ne vključujejo dajatev za uporabo omrežij ter drugih prispevkov, ki jih določa država in na katere posamezni dobavitelj nima vpliva.

Vsebino in pogoje za sodelovanje v akciji "Velikonočna poceni elektrika 2017" si lahko preberete tukaj.

 

Akcijski cenik "Poceni elektrika – pomlad 2017/1"

Za gospodinjske odjemalce, ki so veljavno pristopili k akciji "Poceni elektrika – pomlad 2017/1", velja naslednji cenik:

 "Poceni elektrika – pomlad 2017/1" VT (€/kWh) MT (€/kWh) ET (€/kWh)
cena brez DDV 0,05430 0,02880 0,04620
cena z 22 % DDV 0,06625 0,03514 0,05636

Cene v sklopu akcije "Poceni elektrika – pomlad 2017/1" veljajo za gospodinjske odjemalce. Cene ne vključujejo dajatev za uporabo omrežij ter drugih prispevkov, ki jih določa država in na katere posamezni dobavitelj nima vpliva.

Vsebino in pogoje za sodelovanje v akciji "Poceni elektrika – pomlad 2017/1" si lahko preberete tukaj.

Akcijski cenik "Poceni elektrika – zima 2017/1"

Za gospodinjske odjemalce, ki so veljavno pristopili k akciji "Poceni elektrika – zima 2017/1", velja naslednji cenik:

 "Poceni elektrika – zima 2017/1" VT (€/kWh) MT (€/kWh) ET (€/kWh)
cena brez DDV 0,05489 0,02989 0,04789
cena z 22 % DDV 0,06697 0,03647 0,05843

Cene v sklopu akcije "Poceni elektrika – zima 2017/1" veljajo za gospodinjske odjemalce. Cene ne vključujejo dajatev za uporabo omrežij ter drugih prispevkov, ki jih določa država in na katere posamezni dobavitelj nima vpliva.

Vsebino in pogoje za sodelovanje v akciji "Poceni elektrika – zima 2017/1" si lahko preberete tukaj.

 

Akcijski cenik "Poceni elektrika – jesen 2016/2"

Za gospodinjske odjemalce, ki so veljavno pristopili k akciji "Poceni elektrika – jesen 2016/2", velja naslednji cenik:

 "Poceni elektrika – jesen 2016/2" VT (€/kWh) MT (€/kWh) ET (€/kWh)
cena brez DDV 0,05420 0,02885 0,04775
cena z 22 % DDV 0,06612 0,03520 0,05826

Cene v sklopu akcije "Poceni elektrika – jesen 2016/2" veljajo za gospodinjske odjemalce. Cene ne vključujejo dajatev za uporabo omrežij ter drugih prispevkov, ki jih določa država in na katere posamezni dobavitelj nima vpliva.

Vsebino in pogoje za sodelovanje v akciji "Poceni elektrika – jesen 2016/2" si lahko preberete tukaj.

 

Akcijski cenik "Poceni elektrika – jesen 2016"

Za gospodinjske odjemalce, ki so veljavno pristopili k akciji "Poceni elektrika – jesen 2016", velja naslednji cenik:

 "Poceni elektrika – jesen 2016" VT (€/kWh) MT (€/kWh) ET (€/kWh)
cena brez DDV 0,05440 0,02900 0,04840
cena z 22 % DDV 0,06637 0,03538 0,05905

Cene v sklopu akcije "Poceni elektrika – jesen 2016" veljajo za gospodinjske odjemalce. Cene ne vključujejo dajatev za uporabo omrežij ter drugih prispevkov, ki jih določa država in na katere posamezni dobavitelj nima vpliva.

Vsebino in pogoje za sodelovanje v akciji "Poceni elektrika – jesen 2016" si lahko preberete tukaj.

 

Akcijski cenik "Poceni elektrika – poletje 2016"

Za gospodinjske odjemalce, ki so veljavno pristopili k akciji "Poceni elektrika – poletje 2016", velja naslednji cenik:

 "Poceni elektrika – poletje 2016" VT (€/kWh) MT (€/kWh) ET (€/kWh)
cena brez DDV 0,05440 0,02900 0,04840
cena z 22 % DDV 0,06637 0,03538 0,05905

Cene v sklopu akcije "Poceni elektrika – poletje 2016" veljajo za gospodinjske odjemalce. Cene ne vključujejo dajatev za uporabo omrežij ter drugih prispevkov, ki jih določa država in na katere posamezni dobavitelj nima vpliva.

Vsebino in pogoje za sodelovanje v akciji "Poceni elektrika – poletje 2016" si lahko preberete tukaj.

 

Akcijski cenik "Zelena energija 2016"

Za gospodinjske odjemalce, ki so veljavno pristopili k akciji "Zelena energija 2016", velja naslednji cenik:

 "Zelena energija 2016" VT (€/kWh) MT (€/kWh) ET (€/kWh)
cena brez DDV 0,06149 0,03399 0,05549
cena z 22% DDV 0,07502 0,04147 0,06770

Cene v sklopu akcije "Zelena energija 2016" veljajo za gospodinjske odjemalce. Cene ne vključujejo dajatev za uporabo omrežij ter drugih prispevkov, ki jih določa država in na katere posamezni dobavitelj nima vpliva.

Vsebino in pogoje za sodelovanje v akciji "Zelena energija 2016" si lahko preberete tukaj.

Akcijski cenik "Poceni elektrika – pomlad 2016/2"

Za gospodinjske odjemalce, ki so veljavno pristopili k akciji "Poceni elektrika – pomlad 2016/2", velja naslednji cenik:

Akcijski cenik "Poceni elektrika – pomlad 2016/2" VT (€/kWh) MT (€/kWh) ET (€/kWh)
cena brez DDV 0,05599 0,02999 0,04999
cena z 22 % DDV 0,06831 0,03659 0,06099

Cene v sklopu akcije "Poceni elektrika – pomlad 2016/2" veljajo za gospodinjske odjemalce. Cene ne vključujejo dajatev za uporabo omrežij ter drugih prispevkov, ki jih določa država in na katere posamezni dobavitelj nima vpliva.

Vsebino in pogoje za sodelovanje v akciji "Poceni elektrika – pomlad 2016/2" si lahko preberete tukaj.

Akcijski cenik "Poceni elektrika – pomlad 2016"

Za gospodinjske odjemalce, ki so veljavno pristopili k akciji "Poceni elektrika – pomlad 2016", velja naslednji cenik:

Akcijski cenik "Poceni elektrika – pomlad 2016" VT (€/kWh) MT (€/kWh) ET (€/kWh)
cena brez DDV 0,05599 0,02999 0,04999
cena z 22 % DDV 0,06831 0,03659 0,06099

Cene v sklopu akcije "Poceni elektrika – pomlad 2016" veljajo za gospodinjske odjemalce. Cene ne vključujejo dajatev za uporabo omrežij ter drugih prispevkov, ki jih določa država in na katere posamezni dobavitelj nima vpliva.

Vsebino in pogoje za sodelovanje v akciji "Poceni elektrika – pomlad 2016" si lahko preberete tukaj.

 

Akcijski cenik "Poceni elektrika – zima 2016"

Za gospodinjske odjemalce, ki so veljavno pristopili k akciji "Poceni elektrika – zima 2016", velja naslednji cenik:

Akcijski cenik "Poceni elektrika – zima 2016" VT (€/kWh) MT (€/kWh) ET (€/kWh)
cena brez DDV 0,05599 0,02999 0,04999
cena z 22 % DDV 0,06831 0,03659 0,06099

Cene v sklopu akcije "Poceni elektrika – zima 2016" veljajo za gospodinjske odjemalce. Cene ne vključujejo dajatev za uporabo omrežij ter drugih prispevkov, ki jih določa država in na katere posamezni dobavitelj nima vpliva.

Vsebino in pogoje za sodelovanje v akciji "Poceni elektrika – zima 2016" si lahko preberete tukaj.

 

Akcijski cenik "Silvestrsko poceni elektrika 2015"

Akcijski cenik "Silvestrsko poceni elektrika 2015" VT (€/kWh) MT (€/kWh) ET (€/kWh)
cena brez DDV 0,05580 0,02980 0,04980
cena z 22 % DDV 0,06808 0,03636 0,06076

Cene v sklopu akcije "Silvestrsko poceni elektrika 2015" veljajo za gospodinjske odjemalce, ki so veljavno pristopili k akciji. Cene ne vključujejo dajatev za uporabo omrežij ter drugih prispevkov, ki jih določa država in na katere posamezni dobavitelj nima vpliva.

Novim in obstoječim kupcem, ki bodo izpolnjevali vse pogoje za sodelovanje v tej akciji, prodajalec zagotavlja cene električne energije po ceniku akcije »Silvestrsko poceni elektrika 2015« za obdobje:

  • novi kupci, ki izpolnjujejo pogoje za sodelovanje: od dne uspešne zamenjave dobavitelja pri izvajalcu nalog distribucijskega operaterja v korist prodajalca do dobave električne energije do vključno 31. 12. 2016;
  • obstoječi kupci, ki izpolnjujejo pogoje za sodelovanje: od prvega dne naslednjega meseca, ki sledi mesecu, v katerem je kupec veljavno pristopil k akciji, do dobave električne energije do vključno 31. 12. 2016.

Vsebino in pogoje za sodelovanje v akciji "Silvestrsko poceni elektrika 2015" si lahko preberete tukaj.

 

Akcijski cenik "Genialno poceni elektrika - ponovno"

Cenik velja v obdobju od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 za kupce, ki so veljavno pristopili k akciji.

Akcijski cenik "Genialno poceni elektrika - ponovno" VT (€/kWh) MT (€/kWh) ET (€/kWh)
cena brez DDV 0,05599 0,02999 0,04999
cena z 22 % DDV 0,06831 0,03659 0,06099

Cene v sklopu akcije "Genialno poceni elektrika - ponovno" veljajo za gospodinjske odjemalce. Cene ne vključujejo dajatev za uporabo omrežij ter drugih prispevkov, ki jih določa država in na katere posamezni dobavitelj nima vpliva.

Vsebino in pogoje za sodelovanje v akciji "Genialno poceni elektrika - ponovno" si lahko preberete tukaj.

 

Akcijski cenik "Genialno poceni elektrika 2015"

Cenik velja v obdobju od 1. 10. 2015 do 31. 12. 2016 za kupce, ki so veljavno pristopili k akciji.

Akcijski cenik "Genialno poceni elektrika 2015" VT (€/kWh) MT (€/kWh) ET (€/kWh)
cena brez DDV 0,05599 0,02999 0,04999
cena z 22 % DDV 0,06831 0,03659 0,06099

Cene v sklopu akcije "Genialno poceni elektrika 2015" veljajo za gospodinjske odjemalce. Cene ne vključujejo dajatev za uporabo omrežij ter drugih prispevkov, ki jih določa država in na katere posamezni dobavitelj nima vpliva.

Vsebino in pogoje za sodelovanje v akciji "Genialno poceni elektrika 2015" si lahko preberete tukaj.

 

Cenik za gospodinjske odjemalce od 1. 3. 2013 do 30. 6. 2013                                                                                                                                                                                                                                        

         

Cena električne energije
Stopnja odjema

Dvotarifno merjenje

Enotarifno merjenje

VT (€/kWh)

MT (€/kWh) ET (€/kWh)
Vse stopnje brez DDV

0,06499

0,03599
0,05899
Z 20 % DDV

0,07799

0,04319 0,07068

 

Akcijski cenik "Elektrika za zvestobo - poletje 2015"

Cenik velja v obdobju od 1. 6. 2015 do 30. 6. 2016 za kupce, ki so veljavno pristopili k akciji.

Akcijski cenik "Elektrika za zvestobo - poletje 2015" VT (€/kWh) MT (€/kWh) ET (€/kWh)
cena brez DDV 0,05749 0,02999 0,05099
cena z 22% DDV 0,07014 0,03659 0,06221

Cene v sklopu akcije "Elektrika za zvestobo - poletje 2015" veljajo za gospodinjske odjemalce. Cene ne vključujejo dajatev za uporabo omrežij ter drugih prispevkov, ki jih določa država in na katere posamezni dobavitelj nima vpliva.

Vsebino in pogoje za sodelovanje v akciji "Elektrika za zvestobo - poletje 2015" si lahko preberete tukaj.

Akcijski cenik "Elektrika za zvestobo 2015"

Cenik velja v obdobju od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 za kupce, ki so veljavno pristopili k akciji.

Akcijski cenik "Elektrika za zvestobo 2015" VT (€/kWh) MT (€/kWh) ET (€/kWh)
cena brez DDV 0,05749 0,02999 0,05099
cena z 22% DDV 0,07014 0,03659 0,06221

Cene v sklopu akcije "Elektrika za zvestobo 2015" veljajo za gospodinjske odjemalce. Cene ne vključujejo dajatev za uporabo omrežij ter drugih prispevkov, ki jih določa država in na katere posamezni dobavitelj nima vpliva.

Vsebino in pogoje za sodelovanje v akciji "Elektrika za zvestobo 2015" si lahko preberete tukaj.

 

Cenik v okviru akcije "Toplotne črpalke 2013" od 1. 7. 2014 do 31. 12. 2014:

Akcijski cenik "Toplotne črpalke 2013" VT (€/kWh) MT (€/kWh) ET (€/kWh)
cena brez DDV 0,06149 0,03399 0,05599
cena z 22 % DDV 0,07502 0,04147 0,06831

     

Cenik v okviru akcije "Novi najceneje" od 1. 12. 2013 do 31. 12. 2014:

         

Akcijski cenik "Novi najceneje"

           
VT (€/kWh) MT (€/kWh) ET (€/kWh)
cena brez DDV 0,05930 0,03230 0,05130
cena z 22 % DDV 0,07235 0,03941 0,06259

 

Cenik v okviru akcije "Novi najceneje - poletje 2013" od 10. 7. 2013 do 31. 8. 2013:

          

Akcijske cene "Novi najceneje - poletje 2013"

             
VT (€/kWh) MT (€/kWh) ET (€/kWh)
cena brez DDV 0,05999 0,03299 0,05199
cena z 22 % DDV 0,07319 0,04025 0,06343

 

Cenik v okviru akcije "Novi najceneje - poletje 2013" od 1. 9. 2013 do 31. 12. 2013:

          

Akcijske cene "Novi najceneje - poletje 2013"

           
VT (€/kWh) MT (€/kWh) ET (€/kWh)
cena brez DDV 0,05930 0,03230 0,05130
cena z 22 % DDV 0,07235 0,03941 0,06259

 

Cenik v okviru akcije "Toplotne črpalke 2013" od 1. 5. 2013 do 30. 6. 2013

Toplotne črpalke 2013 VT (€/kWh) MT (€/kWh) ET (€/kWh)
cena brez DDV 0,06149 0,03399 0,05599
cena z 20 % DDV 0,07379 0,04079 0,06719

 

Cenik v okviru akcije "Toplotne črpalke 2013" od 1. 3. 2013 do 30. 4. 2013

Toplotne črpalke 2013 VT (€/kWh) MT (€/kWh) ET (€/kWh)
cena brez DDV 0,06174 0,03419 0,05604
cena z 20 % DDV 0,07409 0,04103 0,06725

 

Redni cenik električne energije za gospodinjske odjemalce od 1. 7. 2013 do 30. 11. 2016 in od 1. 2. 2017 do 30. 9. 2017

Redni cenik od 1. 7. 2013 do 30. 11. 2016 in od 1. 2. 2017 dalje VT (€/kWh) MT (€/kWh) ET (€/kWh)
cena brez DDV 0,06499 0,03599 0,05899
cena z 22 % DDV 0,07929 0,04391 0,07197
Redni cenik od 1. 12. 2016 do 31. 1. 2017 z vključenim popustom za vse gospodinjske odjemalce s cenami iz rednega cenika VT (€/kWh) MT (€/kWh) ET (€/kWh)
cena brez DDV 0,06389 0,03489 0,05689
cena z 22 % DDV 0,07795 0,04257 0,06941

Cene ne vključujejo dajatev za uporabo omrežja in prispevkov, predpisanih s strani države. 

 

Redni cenik električne energije za samooskrbo gospodinjskih odjemalcev od 1. 12. 2016 do 30. 4. 2017

Cenik samooskrba ET (€/kWh)

Mesečno nadomestilo (€/merilno mesto/mesec)

cena brez DDV 0,04775 0,99
cena z 22 % DDV 0,05826 1,21

Skladno s SP cene iz te tabele ne vključujejo dajatev za uporabo omrežja in drugih javnih dajatev predpisanih s strani države.  

 

Cenik za gospodinjske odjemalce od 1. 1. 2011 do 28. 2. 2013                                                                                                                                                                                 

       

Cena električne energije
Stopnja odjema

Dvotarifno merjenje

Enotarifno merjenje

VT (€/kWh)

MT (€/kWh) ET (€/kWh)
Vse stopnje brez DDV

0,06249

0,03149
0,05449
Z 20 % DDV

0,07499

0,03779 0,06539

 

Cenik za gospodinjske odjemalce od 1. 10. 2010 do 31. 12. 2010                                                                                                                                                                              

1 Cena električne energije
Stopnja odjema Dvotarifno merjenje Enotarifno merjenje
VT (€/kWh) MT (€/kWh) ET (€/kWh)
I. stopnja 0,05617 0,02846 0,04550
II. stopnja 0,05635 0,03049 0,04899
III. stopnja 0,05635 0,03049 0,04899
IV. stopnja 0,05635 0,03049 0,04899
Navedene cene ne vsebujejo DDV, omrežnine, trošarine ter drugih prispevkov, ki jih določa država RS.

Cenik za gospodinjske odjemalce od 16. 3. 2009 do 30. 9. 2010        

1 Cena električne energije
Stopnja odjema Dvotarifno merjenje Enotarifno merjenje
VT (€/kWh) MT (€/kWh) ET (€/kWh)
I. stopnja 0,06499 0,03399 0,05379
II. stopnja 0,06299 0,03199 0,05499
III. stopnja 0,06299 0,03199 0,05499
IV. stopnja 0,07599 0,03899 0,06499

Navedene cene ne vsebujejo DDV, omrežnine, trošarine ter drugih prispevkov, ki jih določa država RS.

Razlage:
V 1. stopnjo so uvrščeni odjemalci z omejevalci moči 3kW oz. z vgrajenimi obračunskimi varovalkami do vključno 1x16A in 1x20A.
V 2. stopnjo so uvrščeni odjemalci z omejevalci moči 7kW oz. z vgrajenimi obračunskimi varovalkami 1x25A, 1x35A, 3x16A, 3x20A.
V 3. stopnjo so uvrščeni odjemalci z omejevalci moči 10kW oz. z vgrajenimi obračunskimi varovalkami 3x25A.
V 4. stopnjo so uvrščeni odjemalci z naslednjimi omejevalci moči oz. vgrajenimi obračunskimi varovalkami: 21kW oz. 3x32A, 23kW oz. 3x35A, 26kW oz. 3x40A, 33kW oz. 3x50A in 41kW oz. 3x63A.