Obvestilo v zvezi z uveljavitvijo dodatka za izbiro vira energije 100 % Sonce

V GEN-I smo kot najbolj zaupanja vreden dobavitelj prevzeli pobudo, da z lastnimi dejanji prispevamo k zmanjšanju izpustov CO2 in s tem k blaženju podnebnih sprememb. Kot prvi dobavitelj v Sloveniji smo se v celoti odpovedali dobavi električne energije, proizvedene iz fosilnih goriv, in se zavezali, da bomo svojim odjemalcem od 1. 1. 2021 dalje dobavljali le še električno energijo, proizvedeno iz brezogljičnih virov. S tem ste na pot v zeleno prihodnost skupaj z nami stopili tudi vi, dragi odjemalci.  

Prvič vam omogočamo tudi, da si sami izberete brezogljični vir, iz katerega bo proizvedena električna energija, ki vam jo bomo dobavljali. Naša prva izbira je sončna energija, ki jo želimo zagotoviti vsem odjemalcem, tudi tistim, ki iz različnih razlogov še nimate možnosti za lastno sončno elektrarno. Da bi v izbiro sončne energije prepričali tudi vas, vam ta vir energije od 1. 1. 2021 dalje za tri mesece zagotavljamo brez doplačila, od 1. 4. 2021 dalje pa vam bo na voljo za zgolj 1 eur (z 22% DDV) na merilno mesto/mesec. Dodatek za izbiro vira energije 100% Sonce s 1. 4. 2021 uveljavljamo na Rednem ceniku električne energije za gospodinjske odjemalce (Redni cenik) in na ceniku Sonce za toplotne črpalke.  

Popolnoma razumemo, da sončna energija mogoče ne bo tudi vaša prva izbira, zato imate možnost, da za vir svoje dobavljene električne energije namesto sončne energije izberete brezogljično jedrsko energijo – z veseljem vam sporočamo, da vam bomo ta brezogljični vir tudi po 1. 4. 2021 zagotavljali brez doplačila. Svojo odločitev za brezogljično jedrsko energijo nam, prosimo, sporočite prek portala Moj GEN-I ali telefonske številke 080 15 58. 

Za vse, ki boste 1. 4. 2021 in dalje s svojim/i merilnim/i mestom/i vključeni v Redni cenik ali cenik Sonce za toplotne črpalke, obenem pa nam niste ali ne boste sporočili, da želite 100% Sonce zamenjati za brezogljično jedrsko energijo, lahko uveljavitev dodatka za izbiro vira energije 100% Sonce pomeni povišanje plačila za električno energijo. Skladno z zakonodajo in določili Splošnih pogojev družbe GEN-I, trgovanje in prodaja električne energije, d.o.o., za dobavo električne energije gospodinjskim odjemalcem vas zato obveščamo, da imate pravico v roku enega meseca po uveljavitvi dodatka odstopiti od sklenjene/ih pogodb/e o dobavi električne energije gospodinjskemu odjemalcu, brez odpovednega roka in brez obveznosti plačila pogodbene kazni. Odstopite lahko tako, da nam v opisanem roku pošljete pisno obvestilo o odstopu na e-naslov/poštni naslov GEN-I. V tem primeru boste morali v prvem možnem roku izvesti postopek menjave dobavitelja, pri čemer menjave za vas ne urejamo. Vse do formalne zamenjave dobavitelja vam bomo električno energijo zaračunavali skladno z Rednim cenikom električne energije za gospodinjske odjemalce oziroma cenikom Sonce za toplotne črpalke, ki bosta od 1. 4. 2021 dalje vključevala tudi v tem obvestilu opisani dodatek. 

Skladno z navedenimi splošnimi pogoji in zakonskimi zahtevami smo vas o uveljavitvi dodatka in pravici do odstopa obvestili tudi neposredno z obvestilom na hrbtni strani računa za električno energijo oziroma z ločenim dopisom, pri tem pa obvestilo velja kot dodatek k pogodbi in je pravno zavezujoče. 

Uveljavitev dodatka se ne nanaša na Redni cenik električne energije za samooskrbo gospodinjskih odjemalcev, zato je za odjemalce, ki jim GEN-I dobavlja električno energijo po tem ceniku, to obvestilo brezpredmetno. Prav tako je to obvestilo brezpredmetno za odjemalce, ki so odjavili vir energije 100% Sonce in odjemalce, kateri so deležni akcijskih ugodnosti, saj se jim bo po izteku le teh, električna energija dobavljala po Rednem ceniku z izbranim virom 100 % Jedrska energija. 

 

GEN-I d.o.o. 

Krško; dne 3.2.2021