Arhiv splošnih pogojev

Splošni pogoji družbe GEN-I, trgovanje in prodaja električne energije, d.o.o. za dobavo električne energije malim poslovnim odjemalcem - veljavni do vključno 9. 1. 2022

Splošni pogoji družbe GEN-I. d.o.o. za oskrbo srednjih poslovnih odjemalcev – veljavni do vključno dne 31. 07. 2020

Splošni pogoji družbe GEN-I, trgovanje in prodaja električne energije, d.o.o. za oskrbo manjših poslovnih odjemalcev za električno energijo  - veljavni do vključno 31. 5. 2014

Arhiv cenikov

Redni cenik električne energije za male poslovne odjemalce od  31. 3. 2019 do 31. 1. 2022

Cene tarif do 31. 1. 2022* VT (€/kWh) MT (€/kWh) ET (€/kWh) Mesečno nadomestilo (€/merilno mesto/mesec)** Znižano mesečno nadomestilo
ob koriščenju EKO popusta
(€/merilno mesto/mesec)
cena brez DDV 0,06999 0,05499 0,06499 1,99 0,99

* Cene posamezne tarife VT, MT, ET veljajo od 1. 4. 2019 do vključno 31. 1. 2022.
** Mesečno nadomestilo se na Rednem ceniku električne energije za male poslovne odjemalce uveljavlja s 1. 8. 2021.

 

Akcijski cenik "Poceni elektrika za podjetnike 2020" 

Akcijske cene VT (€/kWh) MT (€/kWh) ET (€/kWh)
cena brez DDV 0,05949 0,04674 0,05524


Veljavnost teh cen je tri mesece, šteto od dne uspešne zamenjave dobavitelja pri distribucijskemu operaterju (DO) v korist prodajalca/uspešne potrditve spremembe lastnika in/ali plačnika na merilnem mestu, oziroma od prvega izdanega računa za električno energijo, izdanega s strani prodajalca. Po izteku obdobja veljavnosti akcijskih cen, bo prodajalec novim malim poslovnim kupcem obračunal dobavljeno električno energijo po vsakokrat veljavnem rednem ceniku, skladno s Splošnimi pogoji.

Vsebino in pogoje za sodelovanje v akciji "Poceni elektrika za podjetnike 2020" si lahko preberete tukaj.

 

Znižanje cen med 1. marcem in 31. majem 2020

GEN-I je vsem svojim malim poslovnim odjemalcem, vključenim na Redni cenik v obdobju med 1. marcem in 31. majem 2020 znižal cene VT, MT in ET za 15 %. S to pocenitvijo GEN-I kot prvi dobavitelj elektrike v Republiki Sloveniji poleg ukrepov Vlade RS in Agencije za energijo, da se odjemalce, uvrščene v odjemno skupino NN brez merjenja moči v navedenem obdobju oprosti plačila prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije (prispevek za SPTE in OVE) ter tarifne postavke za obračunsko moč, dodatno prispeval še k nižjim stroškom položnic za električno energijo svojih odjemalcev.

Cene tarif od 1. 3. 2020 do 31. 5. 2020 z vključenim 15 % popustom** VT (€/kWh) MT (€/kWh) ET (€/kWh)
cena brez DDV 0,05949 0,04674 0,05524

**Redni cenik za dobave v obdobju od 1. 3. 2020 do 31. 5. 2020 vključuje 15 % popust na cene posamezne tarife VT, MT, ET za vse male poslovne odjemalce, ki so vključeni v Redni cenik. Dobave od 1. 6. 2020 dalje se zaračunavajo po tem Rednem ceniku brez popusta.

 

Akcijski cenik "Poceni elektrika za podjetnike 2019"

Akcijski cenik "Poceni elektrika za podjetnike 2019" VT (€/kWh) MT (€/kWh) ET (€/kWh)
cena brez DDV 0,05989 0,04499 0,05999

Cene v sklopu akcije "Poceni elektrika za podjetnike 2019" veljajo do 31. 12. 2019 za obstoječe in nove male poslovne kupce. Cene električne energije v ceniku ne vključujejo davka na dodano vrednost (DDV), trošarine na električno energijo, prispevka za energetsko učinkovitost, prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije, stroškov za uporabo elektroenergetskih omrežij, dodatkov in prispevkov k uporabi elektroenergetskih omrežij ter morebitnih drugih javnih dajatev, določenih s strani države.

Vsebino in pogoje za sodelovanje v akciji "Poceni elektrika za podjetnike 2019" si lahko preberete tukaj.

 

Redni cenik električne energije za male poslovne odjemalce od 1. 12. 2016 do 31. 3. 2019

Dvotarifno merjenje Enotarifno merjenje
VT (€/kWh brez DDV) MT (€/kWh brez DDV) ET (€/kWh brez DDV)
0,05870 0,03885 0,05200

Vse cene veljajo samo za električno energijo in ne vključujejo DDV, trošarine, dajatev za uporabo omrežja ter drugih prispevkov, predpisanih s strani države.

Redni cenik za male poslovne odjemalce od 1. 7. 2014 do 30. 11. 2016

Dvotarifno merjenje Enotarifno merjenje
VT
(€/kWh brez DDV)
MT
(€/kWh brez DDV)
 ET
(€/kWh brez DDV)
0,05949  0,03899 0,05249 

Cene električne energije v ceniku ne vključujejo davka na dodano vrednost (DDV), trošarine, stroškov za uporabo elektroenergetskih omrežij ter drugih dajatev, določenih s strani države, ki se obračunajo v skladu z vsakokrat veljavnimi predpisi.

 

Akcijski cenik "Genialno poceni za podjetnike 2015"

Cenik velja v obdobju od 1. 10. 2015 do 31. 12. 2016.

Akcijski cenik "Genialno poceni za podjetnike 2015" VT (€/kWh) MT (€/kWh) ET (€/kWh)
cena brez DDV 0,05199 0,03599 0,04699

Cene v sklopu akcije "Genialno poceni za podjetnike 2015" veljajo za male poslovne kupce. Cene ne vključujejo DDV, trošarine na električno energijo, stroškov za uporabo distribucijskega omrežja električne energije, prispevka za povečanje učinkovitosti rabe električne energije ter drugih dajatev in prispevkov, določenih s strani države.

Vsebino in pogoje za sodelovanje v akciji "Genialno poceni za podjetnike 2015" si lahko preberete tukaj.

 

Redni cenik električne energije za samooskrbo malih poslovnih odjemalcev od 1. 12. 2016 do 30. 4. 2017

Cenik samooskrba ET (€/kWh)

Mesečno nadomestilo (€/merilno mesto/mesec)

cena brez DDV 0,04775 0,99

* Skladno s SP cene iz te tabele ne vključujejo dajatev za uporabo omrežja in drugih javnih dajatev predpisanih s strani države.  

Redni cenik za male poslovne odjemalce od 1. 1. 2014 do 30. 6. 2014

Dvotarifno merjenje Enotarifno merjenje
VT
(€/kWh brez DDV)
MT
(€/kWh brez DDV)
 ET
(€/kWh brez DDV)
0,05999  0,03999  0,05299 

Cene električne energije v ceniku ne vključujejo davka na dodano vrednost (DDV), trošarine, stroškov za uporabo elektroenergetskih omrežij ter drugih dajatev, določenih s strani države, ki se obračunajo v skladu z vsakokrat veljavnimi predpisi.

 

Redni cenik za male poslovne odjemalce od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013

Dvotarifno merjenje Enotarifno merjenje
VT
(€/kWh brez DDV)
MT
(€/kWh brez DDV)
ET
(€/kWh brez DDV)
0,07399 0,04999 0,06199

Cene električne energije v ceniku ne vključujejo davka na dodano vrednost (DDV), trošarine, stroškov za uporabo elektroenergetskih omrežij ter drugih dajatev, določenih s strani države, ki se obračunajo v skladu z vsakokrat veljavnimi predpisi.