Menjava dobavitelja in sklenitev pogodbe z enim klikom 

Pri GEN-I vam omogočamo, da zamenjavo dobavitelja opravite hitro in brez gore papirja! 

Podatke za zamenjavo nam lahko sporočite: 

Pogodbo lahko v elektronski obliki sklenete le z enim klikom, za njen podpis pa ne potrebujete posebnih digitalnih potrdil.

 

Kaj potrebujete za menjavo? 

Vse, kar potrebujete ob postopku zamenjave dobavitelja, so vaši osebni podatki in podatki o vašem merilnem mestu, za katerega želite opraviti menjavo. Vse našteto je navedeno na vašem zadnjem računu za elektriko.  

Če želite pogodbo skleniti v elektronski obliki z »enim klikom« (za njen podpis ne potrebujete posebnih digitalnih potrdil), v obrazcu za menjavo dobavitelja izberite »Želim skleniti pogodbo z vso dokumentacijo v elektronski obliki«. 

Če bi menjavo raje opravili po telefonu, so vam naši prijazni svetovalci na voljo na brezplačni številki 080 1558 od ponedeljka do sobote med 8. in 20. uro. 

 

Imate raje fizično dokumentacijo? 

Tistim z željo po fizični dokumentaciji lahko pogodbo ter soglasja, potrebna za ureditev spremembe, pošljemo tudi po navadni pošti.  

 

Kako hitro bo postopek menjave urejen? 

Po tem, ko boste z nami sklenili pogodbo v elektronski obliki oz. nam boste po pošti vrnili podpisano dokumentacijo, bomo pričeli s postopkom zamenjave dobavitelja električne energije pri vašem izvajalcu nalog distribucijskega operaterja. Urejanje zamenjave pri sistemskem operaterju lahko traja do treh tednov. O uspešno izvedeni zamenjavi dobavitelja vas bomo obvestili takoj, ko nas bo o njej obvestil distribucijski operater.