Aktualna obvestila

Nove cene tarif na Rednem ceniku električne energije za male poslovne odjemalce

Male poslovne odjemalce obveščamo, da bodo s 1. 7. 2022 stopile v veljavo nove cene tarif na našem Rednem ceniku električne energije za male poslovne odjemalce. Z novimi cenami se prilagajamo še vedno trajajoči energetski negotovosti na veleprodajnih trgih električne energije, kjer cene tudi za prihodnost ne kažejo znakov umirjanja. Naše osnovno vodilo ob tem ostaja dolgoročna in stabilna dobava po transparentnih cenah vsem odjemalcem, ki zase izberejo našo storitev.
> Preberi več

Po prvi polovici leta z nami več kot 12 tisoč novih odjemalcev

V prvi polovici leta se je število naših odjemalcev povečalo za skoraj 8 odstotkov oziroma za več kot 12.000 novih kupcev. . V tem obdobju smo ohranili vodilni tržni položaj v Sloveniji, kjer smo s skoraj 25-odstotnim tržnim deležem z naskokom največji dobavitelj električne energije.
> Preberi več

Pretekla obvestila

Pomembno obvestilo

Obveščamo vas, da na naši spletni strani zaradi izjemne obremenjenosti prihaja do občasnih tehničnih težav na spletnem obrazcu za zamenjavo dobavitelja. Težave se trudimo odpravljati. Vse, ki želite dostopati do obrazca, prosimo, da stran obiščete kasneje.
> Preberi več

GEN-I z izjemnim poslovanjem v 2021 znova potrjuje, da je najboljše energetsko podjetje v državi

Za Skupino GEN-I je izjemno poslovno obdobje. Ocena rezultata za 2021 kaže, da znaša njen čisti poslovni izid 70 milijonov evrov in donos na kapital rekordnih 50,7 odstotkov. S širitvijo trgovanja je Skupina GEN-I povečala obseg poslovanja za več kot 30 odstotkov in sklenila za 200 TWh trgovalnih pogodb, kar je njene prihodke iz poslovanja povišalo na 3,4 milijarde evrov.
> Preberi več

Obvestilo o spremembi Splošnih pogojev družbe GEN-I, trgovanje in prodaja električne energije d.o.o., za dobavo električne energije malim poslovnim odjemalcem

Dne 10. 1. 2022 se v Splošnih pogojih družbe GEN-I, trgovanje in prodaja električne energije d.o.o., za dobavo električne energije malim poslovnim odjemalcem (Splošni pogoji) v točkah (3.5.1 in 12.1), ki opredeljujeta rok za obveščanje kupcev pred uveljavitvijo sprememb Splošnih pogojev in cen, uveljavlja sprememba roka iz obstoječega 1 (en) mesec v nov rok dva tedna, skladno z Zakonom o oskrbi z električno energijo (Uradni list RS, št. 172/21).
> Preberi več

Knjiženje plačil med 14. in 26. 10. 2021

Zaradi nadgradnje informacijskega sistema se med 14. in 26. 10. 2021, knjižbe plačil ne bodo izvajale. To pomeni, da plačila, opravljena znotraj navedenega termina ne bodo poknjižena. Vsa plačila izvršena v omenjenem obdobju bodo ustrezno poknjižena po zaključku nadgradnje.
> Preberi več

Pomembno obvestilo - nedosegljivost portala Moj GEN-I

Obveščamo vas, da portal Moj GEN-I trenutno ni dosegljiv zaradi tehničnih težav. Za nastalo situacijo se vam iskreno opravičujemo, hkrati pa vas vabimo, da števčno stanje brez čakalnih vrst oddate s SMS sporočilom. Kako oddati števčno stanje prek SMS sporočila? Enostavno! V nadaljevanju si preberite navodila.
> Preberi več

100 % Voda – nova možnost izbire vira

Ob 100 % Soncu in 100 % Jedrski energiji si lahko kot vir vaše elektrike zdaj izberete tudi 100 % vodno energijo. Dodaten vir, s katerim enostavno pristopite k ukrepanju proti podnebnim spremembam, vam je na voljo za zgolj 1 EUR dodatka mesečno.
> Preberi več