Sprememba splošnih pogojev družbe GEN-I, d.o.o., za oskrbo srednjih poslovnih odjemalcev

Kupce, ki imajo sklenjeno/e Pogodbo/e o oskrbi/dobavi srednjega poslovnega odjemalca z električno energijo (v nadaljevanju: Pogodba) in aneks/e k Pogodbi, obveščamo, da od vključno 1. 5. 2022 veljajo določila Splošnih pogojev družbe GEN-I, trgovanje in prodaja električne energije, d.o.o. za oskrbo srednjih poslovnih odjemalcev z električno energijo z dne 1. 4. 2022 (v nadaljevanju: novi Splošni pogoji), ki predstavljajo čistopis spremenjenih Splošnih pogojev družbe GEN-I, trgovanje in prodaja električne energije, d.o.o. za oskrbo srednjih poslovnih odjemalcev z električno energijo z dne 1. 7. 2020 (v nadaljevanju: prej veljavni Splošni pogoji) in jih nadomeščajo. Določila novih Splošnih pogojev se uporabljajo tako za Pogodbe, sklenjene pred 1. 5. 2022, ki se sklicujejo na prej veljavne Splošne pogoje, kot tudi Pogodbe, sklenjene od vključno 1. 5. 2022, ki se sklicujejo na nove Splošne pogoje.

Če se kupec, ki ima sklenjeno/e Pogodbo/e in aneks/e k Pogodbi, z določili novih Splošnih pogojev, ki kupca zavezujejo enako kot Pogodba, ne strinja, lahko v roku enega meseca od dneva uveljavitve novih Splošnih pogojev prodajalca (družbo GEN-I, d.o.o.) o tem pisno obvesti na način, da v pisni odstopni izjavi navede, da odstopa od Pogodbe zaradi nestrinjanja z novimi Splošnimi pogoji, sicer se odstopna izjava ne šteje za odstop skladno z določili 19. točke novih Splošnih pogojev. Kupčeva pisna odstopna izjava se šteje za pravočasno, če jo prodajalec prejme po pošti ali elektronski pošti do vključno 1. 6. 2022.

V kolikor kupec pisne odstopne izjave v predvidenem roku ne poda in je prodajalec do predvidenega roka ne prejme ter obenem kupec ne zamenja dobavitelja v prvem možnem roku, se šteje, da se z določili novih Splošnih pogojev strinja, kar pomeni, da so določila novih Splošnih pogojev za kupca zavezujoča.

Čistopis spremenjenih Splošnih pogojev in obvestilo (hrbtna stran računa/ločen dopis) o spremembah, datumu uveljavitve sprememb in pravici do odstopa, bodo kupcem s strani prodajalca neposredno posredovani.

Besedilo čistopisa spremenjenih Splošnih pogojev je dostopno tukaj.