Akcija "Jesensko nizka cena elektrike 2019/1"

Pridružite se naši novi izjemni jesenski akciji in si zagotovite 12 mesecev zelo nizkih cen električne energije: 

Akcijska cena VT (€/kWh) MT (€/kWh) ET (€/kWh)
brez DDV 0,05899 0,03299 0,05299
z 22 % DDV 0,07197 0,04025 0,06465

Cene ne vključujejo trošarine na električno energijo, stroškov omrežnine, prispevka za energetsko učinkovitost, prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov (Prispevek za SPTE in OVE), prispevka za delovanje operaterja trga ter drugih dajatev, določenih s strani države.

 

Pridružite se akciji

Akciji »Jesensko nizka cena elektrike 2019/1«, ki traja do vključno 25. novembra 2019, se lahko pridružite obstoječi in novi odjemalci električne energije.

 

NOVI ODJEMALCI

Novi odjemalci se akciji pridružite tako, da izpolnete enostaven obrazec za zamenjavo dobavitelja, kjer izberete akcijo "Jesensko nizka cena elektrike 2019/1" in označite, da želite z nami elektronsko skleniti pogodbo.

Na vaš elektronski naslov boste prejeli sporočilo, kjer s klikom na gumb "Kliknite za sklenitev pogodbe z obveznostjo plačila" z nami elektronsko sklenete pogodbo. Lahko nas pa tudi pokličete na 080 1558 in bomo za vas vse uredili mi!

 

OBSTOJEČI ODJEMALCI GEN-I

Obstoječi odjemalci Poceni elektrike se lahko akciji pridružite tako, da izpolnete Izjavo obstoječega kupca, ki jo najdete na spodnji povezavi, in jo izpolnjeno pošljete na naš naslov.

 

Pohitite, prijavite se lahko samo do vključno 25. novembra 2019!

 

POGOJI ZA SODELOVANJE V AKCIJI

Dobavitelj bo v okviru te akcije, za vsako merilno mesto, s katerim ste veljavno pristopili k tej akciji in izpolnili vse pogoje za sodelovanje, na izdanem računu mesečno zaračunal pavšalni strošek poslovanja v višini 0,61 EUR (cena z 22% DDV), vse do izteka obdobja veljavnosti akcijskih cen iz cenika.

Pogoj za sodelovanje v akciji je prejemanje računov v PDF obliki ali kot e-račun, s čimer boste prispevali k varovanju okolja in si poenostavili mesečno plačevanje računov. Vsem, ki boste izrazili željo, da izpis računa prejmete v papirnati obliki, vam bomo na vsakokrat izdanem računu za merilno mesto, ki je predmet te akcije zaračunali strošek dodatne akcijske obdelave v višini 1 EUR (cena z 22% DDV), ki zajema stroške dodatne informacijsko podporne obdelave te storitve.

Podrobnejša vsebina in splošni pogoji za sodelovanje v akciji so objavljeni na spodnjih povezavah:

 

Ostale aktualne akcije